Minilex - Lakipuhelin

Kohtuuton hinnoittelu on markkina-aseman väärinkäyttöä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Väärinkäyttöä on erityisesti kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen tai muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen.

Määräävässä markkina-asemassa olevalla yrityksellä on huomattavaa markkinavoimaa, jolloin sillä olisi mahdollisuus kilpailusta vapaana tai lähes vapaana päättää hinnoista ja hinnoittelun perusteista. Yritys ei kuitenkaan saa periä hyödykkeistään kohtuuttoman korkeita hintoja, koska tällainen toiminta olisi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Arvioitaessa, onko yritys syyllistynyt kohtuuttomaan hinnoitteluun osana määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, tulee hintoja verrata luotettavaan ja selkeään vertailukohtaan, kuten esimerkiksi muiden saman alan yritysten hinnoitteluun. Samoin arviossa huomioidaan hyödykkeen tuotantokustannusten vaihtelu ja suhde hyödykkeen hintoihin. Hinnoittelua on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana, jos hyödykkeen hintataso tai tuotannon kannattavuus poikkeaa olennaisesti kyseisen alan yleisestä hintatasosta tai kannattavuudesta.

Kohtuutonta hinnoittelua on myös syrjivä hinnoittelu, jolloin määräävässä markkina-asemassa oleva yritys kohtelee asiakkaita toisistaan poikkeavalla tavalla. Yritys saattaa esimerkiksi periä erilaisia hintoja eri asiakkailta, vaikka kustannukset eivät poikkea toisistaan tai samanlaisia hintoja, vaikka kustannukset ovat erisuuruiset.

Kielletyt alennusjärjestelyt voidaan myös rinnastaa kohtuuttomaan hinnoitteluun. Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys on lähtökohtaisesti velvollinen toimittamaan asiakkailleen tuotteita yhtäläisillä ehdoilla. Yritys voi periä erilaisia hintoja vain yleisesti hyväksytyillä ja todennettavilla perusteilla. Hyväksyttävinä alennuksina voidaan pitää esimerkiksi ostomääriin perustuvia määräalennuksia sekä alennuksia, jotka perustuvat myyjälle syntyviin kustannussäästöihin. Paljousalennukset, jotka eivät perustu todellisiin kustannussäästöihin tai muihin selviin alennusperusteisiin ja joita käytetään asiakkaita syrjivästi, ovat kiellettyjä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Alennusjärjestelyt voivat koitua ongelmaksi ja olla siten kiellettyjä, jos niiden tarkoitus on sitoa asiakkaita määräävässä markkina-asemassa olevaan yritykseen.

Kohtuuttoman korkea hinnoittelu ja hintasyrjintä sekä syrjivät ja sitovat alennusjärjestelmät ovat pääsääntöisesti siis kiellettyjä määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä. Hinnoittelun selkeys ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä keinoja sen kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden varmistamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa