Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen haastehakemus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia tulee vireille, kun haastehakemus toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen on oltava olla kirjallisessa muodossa. Haastehakemukset voivat olla tyypiltään joko riitaisia asioita koskevia laajoja haastehakemuksia tai suppeampimuotoisia haastehakemuksia, jotka koskevat kantajan mukaan riidatonta asiaa.

Laajan haastehakemuksen tulee sisältää tiedot kantajan vaatimuksesta perusteineen. Kantajan on ilmoitettava haastehakemuksessa todisteet sekä se, mitä hän aikoo näyttää niillä toteen. Kantaja voi halutessaan vaatia haastehakemuksessa oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Haastehakemuksesta on käytävä selville myös se, millä perusteella tuomioistuinta voidaan pitää asiassa toimivaltaisena. Edellä mainittujen tietojen lisäksi haastehakemuksesta tulee ilmetä muun muassa tuomioistuimen ja asianosaisten nimet, asianosaisten laillisen edustajan tai asiamiehen sekä asianosaisten ja todistajien yhteystiedot. Haastehakemus voi olla suppeampimuotoinen, jos kyseessä on esimerkiksi häätöä koskeva asia ja kantajan mukaan asia ei ole riitainen. Tällöin haastehakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa kaikkia edellä mainittuja asioita. Kantajan on ilmoitettava tietojen muuttumisesta käräjäoikeudelle. Haastehakemusta voidaan joutua täydentämään silloin, kun siinä on puutteita. Kantajalle annetaan tällöin kehotus määräajan puitteissa korjata haastehakemuksessa olevat puutteet.

Riita-asia tulee siis vireille kirjallisen haastehakemuksen toimittamisella käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemukset voivat asiasta riippuen olla joko laajoja tai suppeita haastehakemuksia. Mikäli haluat tietää lisää kirjallisesta haastehakemuksesta riita-asiassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »