Minilex - Lakipuhelin

Kiinteät esineet jaetaan kahteen ryhmään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esineet jaetaan perinteisesti kiinteisiin ja irtaimiin esineisiin. Kiinteät esineet puolestaan jaetaan kiinteistöihin ja muihin rekisteriyksikköihin, joista pidetään kirjaa kiinteistörekisterissä. Muina rekisteriyksikköinä kiinteistörekisteriin merkitään tie- ja liitännäisalueet sekä yhteiset alueet. Huomattavasti merkittävämmästä kiinteiden esineiden ryhmästä eli kiinteistöistä rekisteriin merkitään muun muassa tilat ja tontit. Tiloista voidaan muodostaa uusia tiloja joko halkomalla tai lohkomalla. Halkomisen voi suorittaa tilan tai sen määräalan omistaja, jolla on niihin lainhuuto. Halkominen on toimenpide, jolla tila jaetaan kahdeksi tai useammaksi tilaksi jokaiselle kuuluvan jako-osuuden perusteella. Jos tila on yhteisomistuksessa, jokaisella omistajalla on oikeus saada tila halkomalla jaetuksi. Lohkominen on toimenpide, jossa määräala eli rajoiltaan määrätty alue voidaan muodostaa eri kiinteistöiksi taikka siirtää se ennestään olevaan kiinteistöön. Lohkominen voi koskea tilojen lisäksi myös tonttia, joka on sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistö. Tällainen kiinteistö merkitään tonttina tonttirekisteriin. Lohkottavaa kiinteistöä kutsutaan emäkiinteistöksi ja määräalasta muodostettua uutta kiinteistöä lohkokiinteistöksi. Jäljelle jäävää emäkiinteistön osaa puolestaan kutsutaan kantakiinteistöksi. Määräala ei sellaisenaan ole esine eikä siten rekisteriyksikkö, vaan lohkominen on nimenomaan se toimenpide, jolla kiinteistöstä erotettu alue muodostuu itsenäiseksi kiinteäksi esineeksi. Määräosa liittyy yhteisomistussuhteisiin. Se ilmaisee yhteisomistajan osuuden esineestä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa