Minilex - Lakipuhelin

Kielilaki säätää kielellisistä oikeuksista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kielilaista selviää Suomessa kansalliskieltä, eli suomea tai ruotsia, puhuvan kielelliset oikeudet. Lain tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa suomea ja ruotsia puhuvat voivat elää täysipainosta ja tasavertaista elämää omalla kielellä toimiessaan. Kielilaissa turvataan perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Kielilaki kertoo myös, kuinka Suomessa kansalliskieltä puhuvan oikeudet tulee toteuttaa käytännössä. Tavoitteena on, että jokaisen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kielestä riippumatta sekä että yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota.

Kielilaki koskee julkista valtaa käyttäviä tahoja. Sitä sovelletaan siis muun muassa tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa sekä itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa, jollei erikseen toisin säädetä. Kielilaissa viranomaiset jaetaan yksi- ja kaksikielisiin viranomaisiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa