Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku kuluttajansuojalaki

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kaupan purku on mahdollinen kuluttajalle kuluttajansuojalaissa mainituissa tilanteissa. Yleisesti kauppaa ei voi purkaa, ellei siihen ole syytä. Kuluttajansuojalaki säätää kaupan purkamisesta, kun ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja.

Ostaja voi purkaa kaupan myyjän viivästyksen takia, jos hän on antanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa tämän ajan kuluessa.  Lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan ainoastaan, jos myyjä on kieltäytynyt lisäajan aikana toimittamasta tavaraa.

Ostaja pystyy purkamaan kaupan myyjän viivästyksen takia asettamatta lisäaikaa, mikäli

  1. myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa
  2. luovutus sovittuna toimitusaikana on olennainen ottaen huomioon sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet
  3. ostaja on ilmoittanut sopimuksen tekoa ennen, että luovutus tiettynä ajankohtana tai tietyn ajan kuluessa on olennainen

Mikäli tavara on luovutettu viivästyneenä, ei ostajalla ole oikeutta purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen takia, ellei hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta ilmoita tästä myyjälle tai kaupan välittäjälle. Ostajan purkaessa kaupan, hänen ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa vahingonkorvausvaatimuksestaan.

Tavaran ollessa virheellinen, saa ostaja vaatia virheen korjaamista tai että hänelle toimitetaan virheetön tavara tilalle. Ostaja saa kieltäytyä kuitenkin tavaran korjaamisesta laissa mainituissa tietyissä tilanteissa, kuten jos se tuottaisi tavaran arvon alentumista. Mikäli myyjä ei korjaa virhettä eikä toimita virheetöntä tavaraa tilalle, kuluttaja voi purkaa kaupan. Tällöin virhe ei saa olla vähäinen. Mikäli kaipaat lisää tietoa asiasta, voit ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »