Minilex - Lakipuhelin

Kantelu ylimääräisenä muutoksenhakukeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kantelu on ylimääräinen muutoksenhakukeino, jota voidaan käyttää, kun varsinaiset muutoksenhakukeinot eivät enää ole käytettävissä. Kantelijana voi olla vain asianosainen. Kantelun johdosta päätös voidaan poistaa.

Kanteluun voidaan turvautua kolmessa tapauksessa. Ensinnäkin, jos sille, jota asia koskee, ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan, voidaan turvautua kanteluun. Samoin kantelu tulee kyseeseen, jos asiaa käsiteltäessä on tapahtunut jokin muu menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Mikä tahansa menettelyvirhe ei siis oikeuta kantelemaan asiasta, vaan virheen on tullut vaikuttaa päätökseen. Viimeiseksi kantelu on mahdollinen, jos päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.

Päätöksestä ei kuitenkaan saa kannella, jos siitä voidaan samalla perusteella tehdä perustevalitus. Perustevalituksen voi tehdä silloin, kun jokin julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa