Minilex - Lakipuhelin

Kantajan vaatimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa kantajan on ilmoitettava vaatimuksensa haastehakemuksessa. Haastehakemuksen on sisällettävä kantajan yksilöity vaatimus, vaatimuksen perusteena olevat seikat ja mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen. Haastehakemuksessa on lisäksi oltava oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja haluaa saada oikeudenkäyntikulunsa korvatuiksi.

Vaatimukset on ilmoitettava riittävän tarkasti ja yksilöidyksi, jotta tuomioistuin voisi tietää, millaisen tuomion kantaja haluaa annettavaksi. On tärkeää, että kantaja vaatii haastehakemuksessa kaikki haluamiaan asioita, sillä tuomioistuin ei voi tuomita muuta tai enempää kuin mitä asianosainen on vaatinut (vaatimistaakka).

Vaatimuksen perusteena olevilla seikoilla tarkoitetaan oikeustosiseikkoja eli seikkoja, joilla välitön merkitys asian ratkaisemiseksi. Kaikkien relevanttien oikeustosiseikkojen ilmoittaminen on tärkeää, sillä tuomioistuin ei voi perustaa tuomiotaan seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi vedonnut (väittämistaakka). Lainsäädäntöön ja muihin oikeudellisiin normeihin ei kuitenkaan tarvitse vedota, koska tuomioistuimen velvollisuutena on tuntea lainsäädäntö.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on yksilöitävä kulujen määrän ja perusteiden osalta sikäli kuin niitä on jo kertynyt. Prosessin myöhemmistä vaiheista aiheutuvia kuluja on mahdollista vaatia asian pääkäsittelyssä.

Kantajan on esitettävä kaikki vaatimuksensa perusteluineen haastehakemuksessa, sillä kanteen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Kantaja ei sittemmin saa enää tuoda esille sellaisia uusia seikkoja, joiden vuoksi asia muuttuu toiseksi. Koska riita-asian menettelysäännökset ovat tiukkoja, voi olla suositeltavaa olla yhteydessä lakimieheen haastehakemuksen laatimiseksi, jotta mahdollisilta oikeudenmenetyksiltä vältyttäisiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa