Minilex - Lakipuhelin

Jakamattoman kuolinpesän perintöverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesällä tarkoitetaan vainajan varojen ja velkojen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Jos perillisiä on useampi kuin yksi, he muodostavat yhdessä niin sanotun jakamattoman kuolinpesän, kunnes omaisuus on saatu jaettua.

Kaikki omaisuus kuuluu kuolinpesään perinnönjakoon asti. Jakamattoman kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, eloonjäänyt puoliso ositukseen asti, mikäli hänellä on avio-oikeus perittävän omaisuuteen, sekä yleistestamentin saajat. Toisaalta leski voi olla kuolinpesän osakas myös perintöoikeuden tai yleistestamentin kautta. Kuolinpesä voidaan jättää toistaiseksi jakamatta joko kokonaisuudessaan tai osittain.

Kuolinpesä ei kuitenkaan ole oikeushenkilö vaan sen osakkaidensa väliaikainen henkilöyhteenliittymä, jossa osakkaiden omistus on jaotonta. Vasta perinnönjaossa määritellään, miten omaisuus todellisesti jakautuu osakkaiden kesken. Tämän johdosta perintöverotuksen kannalta ei ole merkitystä se, pidetäänkö pesä jakamatta vai ei. Vainajan omaisuus katsotaan nimittäin siirtyvän kuolinpesän osakkaille jo kuolinhetkellä. Tällöin alkaa myös osakkaiden velvollisuus suorittaa perintöveroa.

Kolmen kuukauden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta on tehtävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa laadittu perukirja ja mahdolliset liitteet on kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta toimitettava Verohallinnolle perintöverotuksen toimittamista varten.

Perintöverotus toimitetaan siten perukirjatietojen ja mahdollisen testamentin perusteella. Perintöveron määrä ei riipu siitä, mitä perinnönsaaja lopulta saa perinnönjaossa, vaan se lasketaan perintöosuuden laskennallisen suuruuden perusteella. Kun perintöverotus perustuu vainajan kuolinhetken mukaisen varallisuuden verottamiseen, verotuksen toimittamisen yhteydessä tehdään vainajan omaisuudesta laskennallinen perinnönjako, jolla kuolinhetken mukainen omaisuus jaetaan verotettavaksi vainajan perillisille ja testamentinsaajille.

Mikäli kuolinpesä on edelleen jakamaton silloin kun osakasasemassa oleva perillinen kuolee perittävän jälkeen, tulevat kuolleen osakkaan perilliset tilalle. Kuolleen osakkaan perillisillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kuolleella osakkaalla. Vainajan osuus ”toisessa” jakamattomassa kuolinpesässä lisätään siten hänen omaan kuolinpesäänsä jaettavaksi kuuluviin varoihin.

Mikäli haluat saada lisätietoa johonkin tiettyyn perintöverotukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa