Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä vastuunalaisia yhtiömiehiä on oltava vähintään yksi, jonka lisäksi kommandiittiyhtiössä tulee olla vähintään yksi äänetön yhtiömies.

Vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus yksin edustaa yhtiötä ja hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Yhtiömies voi kuitenkin nimenomaisesti kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä tiettyyn toimenpiteeseen. Tätä oikeutta kutsutaan yhtiömiehen kielto-oikeudeksi. Kaikkien yhtiömiesten suostumus tarvitaan kuitenkin silloin, kun tarkoituksena on ryhtyä yhtiön toimialaan kuulumattomaan toimenpiteeseen.

Yhtiömiehellä on oikeus saada yhtiöltä yhtiön asioiden hoidosta tai yhtiön velan maksamisesta hänelle koitunut meno. Yhtiömiehellä on myös oikeus saada vastiketta tekemästään työstä ja tehtävien hoitamisesta, vaikka sellaisesta ei olisi erikseen sovittu, jos ei voida pitää ilmeisenä, että työ tai tehtävät oli tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tekemästään työstä saadun vastikkeen lisäksi yhtiömiehellä on oikeus tilikaudelta kertyneeseen voittoon. Jokaiselle vastuunalaiselle yhtiömiehelle suoritetaan korkolain mukaista korkoa hänen yhtiöpanokselleen. Sen jälkeen, kun panosten mukaiset korot on maksettu, jaetaan loppuosa voitosta yhtiömiesten kesken tasan. Jos yhtiö on tehnyt tilikaudella tappiota, tappio jaetaan yhtiömiesten kesken.

Yhtiömiehet voivat pätevästi sopia edellä mainituista asioista toisin sopimalla niistä yhtiösopimuksessa. Yhtiömiehen tarkastusoikeutta tai oikeutta moittia tilinpäätöstä ei kuitenkaan voida rajoittaa yhtiösopimuksella. Yhtiömiehellä on oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpito ja saada tietoja sen toiminnasta, jos tarkastus ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Yhtiömiehellä on myös oikeus moittia tilinpäätöstä nostamalla kanne toisia yhtiömiehiä vastaan.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten oikeuksista on säädetty laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Lain säännökset ovat pääosin tahdonvaltaisia, eli yhtiömiehet voivat poiketa niistä sopimalla asioista eri tavalla yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksella ei kuitenkaan voida rajoittaa yhtiömiehen oikeutta tarkastaa yhtiön kirjanpito sekä oikeutta moittia tilinpäätöstä. Lisätietoa henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen oikeuksista saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa