Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiön konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiöksi kutsutaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Henkilöyhtiössä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista omalla omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista on kuitenkin rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään.

Konkurssi on yleistäytäntöönpanoa

Konkurssi on yleistäytäntöönpanoa eli sen kohteena on koko velallisen varallisuus. Konkurssin tarkoituksena on maksukyvyttömäksi todetun yrityksen toiminnan lopettaminen ja jäljellä olevan varallisuuden arvon jakaminen velkojille. Jos liiketoimintaa kuitenkin päätetään jatkaa, on konkurssin tarkoituksena vain säilyttää yrityksen arvo myyntiä ajatellen tai hyödyntää velkojien hyväksi jäljellä olevat varannot ja resurssit.

Selvitystila

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön omaisuus on luovutettu konkurssiin ja omaisuutta on jäljellä konkurssin päättyessä, yhtiö on selvitettävä. Selvityksessä yhtiön omaisuus myydään. Yhtiön elinkeinotoimintaa saa tällöin jatkaa vain siinä määrin kuin yhtiön tarkoituksenmukainen selvitys ja kohtuullisen ajan varaaminen yhtiön mahdollisille työntekijöille uuden työpaikan etsimistä varten edellyttävät. Selvityksessä noudatettavasta menettelystä voidaan sopia toisin yhtiömiesten kesken.

Jos henkilöyhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin, yhtiömieheltä voidaan poikkeuksellisesti heti vaatia myös yhtiön sellaisen velan maksamista, joka ei ole vielä erääntynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että heti konkurssiin asettamisen jälkeen voidaan yhdeltä yhtiömieheltä vaatia kaikkien, sekä erääntyneiden, että erääntymättömien, velkojen maksamista. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa velkojen maksaneen yhtiömiehen konkurssiin.

Selvitysmiehet

Selvitysmies on henkilö, joka hoitaa yhtiön asioita ja edustaa yhtiötä yhtiön selvitystilan aikana. Selvitysmiehet hallinnoivat siis yritystä selvitystilan aikana. Yhtiömiehet voivat tästä kuitenkin sopia toisin. Jollei toisin sovita, toimivat yhtiömiehet yhtiön selvitysmiehinä. Selvitysmiehenä voi kuitenkin myös toimia tuomioistuimen määräämät ulkopuoliset henkilöt. Jos yhtiömies on vajaavaltainen tai itse konkurssissa, ei hän voi toimia selvitysmiehenä.

Lopputilitys

Jos omaisuutta ei konkurssin päättyessä ole jäljellä, on yhtiö purkautunut, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä yhtiön purkautumisesta ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

Vinkit

- Konkurssin kohteena on velallisen koko varallisuus. 

Varoitukset

- Yhtiön konkurssi voi pahimmassa tapauksessa johtaa myös vastuunalaisen yhtiömiehen konkurssiin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa