Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiön edustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiön edustamisella tarkoitetaan ennen kaikkea oikeutta kirjoittaa yhtiön nimi sitoumuksiin sekä esiintyä yhtiön puolesta esimerkiksi tuomioistuimessa tai muissa viranomaisissa. Lähtökohtana henkilöyhtiöissä on se, että yhtiömies voi hoitaa yhtiön asioita ilman toisen myötävaikutusta. Rajana tässä on yhtiön toimiala ja tarkoitus. Yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen yhtiömies nimittäin ei saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta.

Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa avointa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimi yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa. Oikeutta yhtiön edustamiseen ja sen toiminimen kirjoittamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiösopimuksessa. Oikeus voidaan esimerkiksi poistaa yhdeltä tai useammalta yhtiömieheltä tai antaa oikeus vain usealle yhtiömiehelle yhdessä. Lisäksi avoimen yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä hänen toimialaan kuuluvissa asioissa.

Kommandiittiyhtiössä puolestaan vain vastuunalaisilla yhtiömiehillä on oikeus edustaa yhtiötä. Tähän ei tarvita muiden yhtiömiesten myötävaikutusta, jollei toisin ole sovittu. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ilman erityistä valtuutusta ole oikeutta hoitaa yhtiön asioita.

Henkilöyhtiön edustamista koskevat rajoitukset on syytä kirjata kaupparekisteriin, koska rajoitukseen voidaan vedota ennen kaupparekisterimerkintää vain sellaista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta. Jos siis yhtiömies edustaa yhtiötä, vaikkei hänellä ole tähän oikeutta, niin sopimus on pätevä, jos kolmas osapuoli ei tiennyt rajoituksesta. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen, kolmas osapuoli ei voi enää vedota tietämättömyyteensä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa