Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiölaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiölaki eli laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä käsittelee nimensä mukaisesti avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Henkilöyhtiölaista löytyy luvut koskien yleisiä säännöksiä, avoimen yhtiön yhtiömiesten keskinäisiä suhteita, avoimen yhtiön edustamista, avoimen yhtiön yhtiömiehen velkavastuuta, avoimen yhtiön selvitystilaa, avoimen yhtiön omaisuuden jakoa, kommandiittiyhtiötä, yhtiömuodon muuttamista ja yhtiöiden sulautumista sekä tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Henkilöyhtiölakia on uudistettu hiljattain. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2016. Lakiin tehtiin muun muassa kolme seuraavaa muutosta.

Rekisteröinnin vaatimus

Ensinnäkin avoimen yhtiön perustamista koskevia säännöksiä muutettiin. Edellinen laki aiheutti yllätyksiä niin yhtiömiesten kesken kuin yhtiön ja kolmansien osapuolten välillä. Avoimen yhtiön katsottiin ennen voivan syntyä niin sanotulla hiljaisella sopimuksella, esimerkiksi jonkin yhteisen toiminnan harjoittamisen yhteydessä. Tällaisella toiminnan harjoittamisella ei kuitenkaan ole välttämättä suoranaisesti tarkoitettu perustaa avointa yhtiötä. Kun niin on sitten käynytkin, on yhtiömiesten rajaton vastuu avoimen yhtiön vastuista saattanut yllättää.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen ei ole aikaisemmin vaatinut kirjallisen yhtiösopimuksen tekemistä ja yhtiön kaupparekisteriin merkitseminen on ollut vapaaehtoista. Uuden henkilöyhtiölain mukaan yhtiö syntyy kuitenkin nimenomaisella yhtiömiesten kirjallisella yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus on merkittävä kaupparekisteriin ja tämän rekisteröinnin jälkeen yhtiö katsotaan syntyneeksi. Uuden lain seurauksena avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön syntyminen on näin ollen kytketty rekisterimerkintään.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö

Myös yhtiösopimuksen vähimmäissisältöä muutettiin. Uuden henkilöyhtiölain mukaan yhtiömiesten on päivättävä ja allekirjoitettava yhtiösopimus ja siinä on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, toimiala sekä yhtiömiehet.

Yhtiösopimuksen irtisanominen

Yhtiösopimuksen irtisanomisen osalta huomattava muutos uudessa henkilöyhtiölaissa on seuraavanlainen. Yhtiösopimuksessa voidaan määrätä yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta siten, ettei yhtiömiehellä ole suoraan lain nojalla oikeutta irtisanoa sopimusta kymmenen vuoden määräajan jälkeenkään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa