Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiö vai osakeyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritystoimintaa aloittaessa tai toimintaa laajentaessa voi tulla pohtineeksi, mikä on sopivin yhtiömuoto eri tyyppisiin tilanteisiin. Henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Vaihtoehtona henkilöyhtiöille on osakeyhtiö. Valinnassa eri yhtiömuotojen välillä kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa yhtiön perustamiseen, osakkaan vastuuseen, varojenjakoon sekä verotukseen liittyviin näkökohtiin.

Avoimen yhtiön voi perustaa kaksi yhtiömiestä. Myös kommandiittiyhtiössä tulee perustettaessa olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toisen tulee olla vastuunalainen yhtiömies ja toisen äänetön yhtiömies. Sen sijaan osakeyhtiön voi perustaa osakas yksin. Osakeyhtiö syntyy, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Vuoden 2016 alusta myös henkilöyhtiöiden perustaminen edellyttää kaupparekisteriin merkitsemistä. Tätä ennen yhtiöt syntyivät yhtiösopimuksen allekirjoitushetkellä.

Avoimen yhtiön osalta laissa ei ole säädetty vähimmäispääomaa, joka yhtiöön tulisi sijoittaa perustamishetkellä. Sama koskee myös kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä. Näiden osalta riittää yhtiömiehen työpanos yhtiölle. Sen sijaan kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen on sijoitettava yhtiöön rahallinen pääomapanos. Osakeyhtiöiden osalta laissa on säädetty vähimmäisosakepääoma. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoman tulee olla vähintään 2500 euroa ja julkisessa osakeyhtiössä vähintään 80 000 euroa.

Henkilöyhtiöissä yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan niiden koko määrästä. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies vastaa kuitenkin yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Osakeyhtiöissä osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista myös vain sijoittamallaan pääomapanoksella.

Henkilöyhtiöissä elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona. Tässä mielessä yhtiö on vain laskentasubjekti, kun taas yhtiömiehet ovat varsinaisia verovelvollisia. Tulo verotetaan osaksi yhtiömiehen ansio- ja pääomatulona. Sen sijaan osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Se maksaa saamastaan tulosta yhteisöveroa. Jos osakeyhtiö tämän jälkeen jakaa voittovaroja osakkeenomistajilleen esimerkiksi osinkoina, maksaa osakkeenomistaja tästä tulosta vielä tuloveroa. Osingon verokohtelu vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä listatun vai listaamattoman yhtiön jakama osinko.

Henkilöyhtiöissä yhtiömiehet sopivat voiton ja tappion jakamisesta. Yhtiömiehet voivat nostaa yhtiöstä varoja yksityisottoina. Nämä yksityisotot eivät ole enää yhtiömiehen veronalaista tuloa, sillä yhtiön voitto on jo verotettu yhtiömiehen tulona.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa