Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiö ja velkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Henkilöyhtiöille on tyypillistä se, että niissä yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Tämä periaate poikkeaa merkittävästi esimerkiksi osakeyhtiöstä, jossa osakkaan rajoitettu vastuu on tärkeä periaate.

Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos velkaa ei saada perittyä yhtiöltä, se voidaan periä yhtiömieheltä. Jokainen yhtiömies vastaa velvoitteiden koko määrästä. Näin ollen velan koko määrä voidaan periä myös vain yhdeltä yhtiömieheltä, vaikka henkilöyhtiössä olisi monta yhtiömiestä. Se, onko yhtiömiehellä oikeus vaatia hyvitystä muilta yhtiömiehiltä heidän puolestaan maksetusta osuudesta, on toinen kysymys.

Henkilökohtainen vastuu on ankara periaate ja se voi johtaa yhtiömiehen kannalta vakaviin seuraamuksiin. Yhtiömies voi esimerkiksi ottaa yhtiön nimiin velkaa, josta toinen yhtiömies voi joutua vastuuseen. Tämän takia henkilöyhtiöissä yhtiömiesten välisen luottamuksen tulee olla kunnossa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kommandiittiyhtiön äänettömään yhtiömieheen ei sovelleta samoja periaatteita. Äänetön yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Äänetön yhtiömies ei osallistu yhtiön päätöksentekoon, vaan hän on mukana vain passiivisena sijoittajana. Hänen velkavastuunsa muistuttaa enemmän osakeyhtiön osakkeenomistajan velkavastuuta.

Henkilökohtainen vastuu yhtiön veloista ei kuitenkaan toimi toisinpäin. Näin ollen yhtiön omaisuutta ei voida käyttää yhtiömiehen henkilökohtaisen velan maksamiseen. Tässä mielessä yhtiön varallisuus ja yhtiömiehen henkilökohtainen varallisuus ovat erilliset, eikä niitä pidä sekoittaa keskenään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa