Minilex - Lakipuhelin

Henkilöyhtiö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöyhtiöllä tarkoitetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi henkilöä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Vastuunjako

Avoimen yhtiön osapuolet eli yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista niin kuin omasta velastaan. Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka kaikki vastaavat yhtiön veloista. Kommandiittiyhtiössä tällaisia vastuullisia yhtiömiehiä on oltava vähintään yksi, jonka lisäksi kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään.

Edustamisoikeus

Avoimen yhtiön yhtiömiehillä sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen suostumusta. Tätä oikeutta rajoittaa kuitenkin toisen yhtiömiehen kielto-oikeus. Yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä tiettyyn toimenpiteeseen. Kaikkien yhtiömiesten suostumus tarvitaan kuitenkin silloin, kun tarkoituksena on ryhtyä yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen. Jokaisella yhtiömiehellä on myös oikeus edustaa yhtiötä.

Yhtiöpanos

Kaikki yhtiömiehet suorittavat yhtiölle yhtiösopimuksessa sovitun yhtiöpanoksen. Tilikauden voitosta maksetaan yhtiömiehille korkoa heidän yhtiöpanostensa mukaisessa suhteessa. Loppuosa voitosta jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Myös tappio jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies

Kommandiittiyhtiön äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta hoitaa yhtiön asioita eikä hänellä ole myöskään kielto-oikeutta. Äänetön yhtiömies ei voi ilman erillistä valtuutusta edustaa yhtiötä. Äänettömällä yhtiömiehellä ei myöskään ole oikeutta yhtiön tilikauden mukaiseen voittoon. Hänelle maksetaan vain korkoa hänen suorittamansa yhtiöpanoksen mukaisessa suhteessa. Äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista rajoittuu yhtiöpanoksen määrään. Hän ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista yhtiöpanoksen määrän ylittävältä osalta.

Lain tahdonvaltaisuus

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on pääosin tahdonvaltainen. Yhtiömiehet voivat siis tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sopia yhtiön asioista eri tavalla yhtiösopimuksella.

Henkilöyhtiöiden toiminnan takana ovat vastuunalaiset yhtiömiehet, jotka vastaavat yrityksen veloista omalla omaisuudellaan. Yhtiö on kuitenkin erillinen oikeushenkilö. Yhtiömiehen henkilökohtaista velkaa ei voida ulosmitata yhtiön omaisuudesta.

Jos herää kysymyksiä henkilöyhtiöistä, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa