Minilex - Lakipuhelin

Hallintosopimus ei ole hallintopäätös

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hallintosopimuksella tarkoitetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai sopimusta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön. Hallintosopimusta tehdessä tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja ottaa huomioon hallinnon perusteet ja oikeusturvanäkökohdat. Samoin on riittävällä tavalla turvattava niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön, joita sovittava asia koskee. Jos kunta solmii hallintosopimuksen, tulee ennen sopimuksen solmimista tehdä hallintopäätös asiasta. Jo tässä vaiheessa tulevat turvatuiksi hallinto-oikeudelliset näkökohdat hallintosopimuksen osalta. Hallintosopimukseen sovelletaan hallintolakia, mutta se ei ole viranomaispäätös kuten hallintopäätös.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »