Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että päätös voidaan panna täytäntöön ja sen sisältämät oikeudet ja velvollisuudet voidaan totetuttaa. Täytäntöönpanokelpoisuus hallintopäätöksen osalta tarkoittaa siis sitä, että hallintopäätös toteutuu käytännössä. Hallintopäätös on pääsääntöisesti täytäntöönpanokelpoinen siinä vaiheessa kun se on saanut lainvoiman. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että päätökseen ei voida enää hakea muutosta valittamalla. Näin ollen valitusajan kuluessa tehty valitus siirtää täytäntöönpanoa. Se, että täytäntöönpano on sidottu lainvoimaan on keskeinen yksityisen oikeussuojan sekä muutoksenhaun toimivuuden tae. Hallintopäätösten osalta on kuitenkin useita poikkeuksia täytäntöönpanon sidonnaisuudesta lainvoimaan. Itseasiassa suurin osa hallintopäätöksistä voidaan panna täytäntöön välittömästi niiden antamisen jälkeen. Joissain tapauksissa täytäntöönpanon tehokkuus vaatii, että päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

Päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei siis saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä täytäntöönpanoa.

Esimerkkejä tällaisista lainsäädöksistä, jotka mahdollistavat välittömän täytäntöönpanon, löytyy erityisesti verojen ja julkisten maksujen osalta. Samoin kunnallishallinnossa välitön täytäntöönpanokelpoisuus on lähtökohtana, sillä kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tällöin täytäntöönpanoon ei kuntalain mukaan kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. Tämän tarkoituksena on estää täytäntöönpanosta aiheutuvien mahdollisten vahinkojen tai haittojen syntyminen. Täytäntöönpanon alkaminen voidaan estää kieltämisellä, kun taas jo aloitettu täytäntöönpano voidaan lopettaa keskeytysmääräyksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa