Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen muoto on yleensä kirjallinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintopäätös annetaan yleensä kirjallisesti. Myös suullisia päätöksiä voidaan antaa, tosin hyvin harvoin. Suullisia hallintopäätöksiä annetaan jonkin verran virastojen sisäisissä asioissa. Päätös on mahdollista antaa suullisestikin, jos se on välttämätöntä. Päätöksen antaminen suullisesti voi johtua esimerkiksi asian kiireellisyydestä. Tällainen kiireellinen tilanne voisi tulla kyseeseen esimerkiksi viranomaisen tekemässä valvonta- tai tarkastustoimenpiteen yhteydessä. Viranomainen voisi keskeyttää toiminnan väliaikaisesti ja antaa asiasta suullisen päätöksen. Myöhemmin suullinen päätös annetaan kirjallisena versiona, jossa on oltava oikaisuohjeet ja valitusosoitus. Päätös on tällöin annettava kirjallisessa muodossa viipymättä.

Päätöksen antaminen kirjallisesti helpottaa muutoksenhakua. Päätökseen tyytymätön näkee päätöksen perusteluista, miksi asia on ratkaistu tietyllä tavalla. Kirjallisen päätöksen perusteella on helpompi harkita, kannattaako päätökseen hakea muutosta. Jos päätöksestä on mahdollista hakea muutosta, päätös on aina annettava kirjallisesti. Epäselvyyksiä voi aiheutua sen suhteen, mistä päivästä lähtien muutoksenhakuaika lasketaan suullisesti annetun päätöksen kohdalla. Muutoksenhakuaika ei ala siitä hetkestä, jolloin suullinen päätös annetaan, vaan määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa vasta kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa