Minilex - Lakipuhelin

Hallinnon sisäiset virka- ja sotilaskäskyt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnon sisäiset virka- ja sotilaskäskyasiat on jätetty hallintolain soveltamisalan ulkopuolelle. Hallinnon sisäisiä virkakäskyjä ovat ylemmän viranomaisen alemmalle viranomaiselle antamat käskyt esimerkiksi siitä, kuinka jonkin asian suhteen tulee toimia, miten alemman viranomaisen on meneteltävä asioita hoitaessaan ja alempaan viranomaiseen kohdistuvat kurinpidolliset toimet. Sotilaskäskyasioita ovat puolustusvoimissa esimiehen tai esimiesasemassa olevan käsittelemät asiat ja niissä tekemät ratkaisut, kuten järjestyksen ja kurin ylläpitäminen ja asevelvollisten kouluttamisesta vastaaminen. Hallinnon sisäiset virka- ja sotilaskäskyt annetaan joko kirjallisessa tai suullisessa muodossa. Sekä hallinnon sisäiset virkakäskyt ja sotilaskäskyt ovat molemmat melko tulkinnanvaraisia käsitteitä. Näistä tehdyistä ratkaisuista ei voi pääsääntöisesti valittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa