Minilex - Lakipuhelin

Haasteen antaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen on annettava haaste, kun kantaja on toimittanut kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Haasteen antamisen on tapahduttava viipymättä.

Haastetta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Tuomioistuin voi jättää kanteen tutkimatta, jos kantaja ei täydennä haastehakemustaan vaaditulla tavalla ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi. Kanne voidaan jättää tutkimatta myös muusta sellaisesta syystä, jonka vuoksi tuomioistuin ei voi ottaa asiaa tutkittavaksi. Kanteen hylkääminen sen sijaan tapahtuu silloin, kun kantajan vaatimus on selvästi perusteeton.

Haasteessa vastaajaa kehotetaan vastaamaan kanteeseen. Vastaamisen edellytetään pääsääntöisesti tapahtuvan kirjallisesti. Suullinen vastaaminen suullisen valmistelun istunnossa on kuitenkin mahdollista, jos voidaan olettaa, että se nopeuttaa asian käsittelyä tai että vastaaja ei vastaa kirjallisesti. Lisäksi tuomioistuin voi vastaajan pyynnöstä erityisestä syystä sallia, että vastaus, joka on kehotettu toimittamaan kirjallisena, saadaan antaa suullisesti tuomioistuimen kansliassa tai istuntopaikalla.

Haaste sisältää ohjeet vastauksen laatimiseksi sekä tiedot oikeudenkäynnin kulusta. Haaste annetaan vastaajalle useimmiten tiedoksi postitse vastaanotto- tai saantitodistusta vastaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »