Minilex - Lakipuhelin

Etuoikeusjärjestys kiinteistön huutokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön huutokaupassa saatavilla ja erityisillä oikeuksilla on määrätty etuoikeusjärjestyksensä. Kyseinen etuoikeusjärjestys on merkittävä, sillä useissa tapauksissa kauppahinta ei valitettavasti kata kaikkien velkojien saamisia, jolloin paremmalla etusijalla olevat saamiset suoritetaan ensisijaisesti. Erityisen oikeuden, kuten maanvuokraoikeuden, osalta etusija puolestaan ratkaisee oikeuden pysyvyyden.

Paras etuoikeus on täytäntöönpanokuluilla ja myyntimaksulla. Niiden ohella myös tietyt välttämättömät kustannukset, jotka ovat aiheutuneet panttiomaisuuden myynnistä, maksetaan ensisijaisesti. Toisena etuoikeusjärjestyksessä ovat puolestaan sellaiset saatavat, joiden vakuutena on kirjattu lakisääteinen panttioikeus kiinteistöön, keskenään samalla etuoikeudella.

Kolmannella sijalla etuoikeusjärjestyksessä ovat sellaiset saatavat, joiden vakuutena on kiinnitykseen perustuva panttioikeus kiinteistöön, ja kiinteistöön kirjatut erityiset oikeudet. Oikeuksien keskinäinen etusijajärjestys määräytyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen mukaisesti.

Kiinteistöön kohdistuvat kirjaamattomat eläke-, vuokra- tai muut käyttöoikeudet ovat neljännellä sijalla etuoikeusjärjestyksessä, edellyttäen että mainitun oikeuden haltija on ottanut kiinteistön tai sen osan haltuunsa ennen ulosmittausta. Viimeisellä etusijalla ennen etuoikeudettomia saatavia on tietyin edellytyksin ehdolliseen luovutukseen perustuva kauppahintasaatava.

Etuoikeussaatavien jälkeen suoritetaan vielä sellaiset saatavat, joiden suorittamiseksi kiinteistö on ulosmitattu. Nämä ovat etuoikeudettomia saatavia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa