Minilex - Lakipuhelin

Esittelijät toimivat virkasuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esittelijöinä toimivat virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt virkamiehet. Työsuhteessa toimivat työntekijät voivat toimia ainoastaan asian valmistelijoina, eivät esittelijöinä. Tämä johtuu siitä, että esittelijä esittää ratkaisuehdotuksen asiaan, ja myös vastaa ehdotuksensa mukaisesti tehdystä päätöksestä. Työsuhteisella henkilöllä ei tällaista vastuuta ole. Esittelijän tulee huolehtia siitä, että asiassa lopullisesti ratkaisun tekevällä on lain mukainen toimivalta asiassa. Esittelijän velvollisuutena on selvittää kaikki säädökset ja määräykset, jotka vaikuttavat asiaan. Esittelijän tulee myös hankkia muu asiaan vaikuttava aineisto ja tarpeelliset selvitykset sekä asiantuntija-arviot. Kun asia on valmis päätöksentekoa varten, on esittelijän tuotava asia päätettäväksi. Esittelijän velvollisuutena on olla paikalla, kun asiasta keskustellaan ja päätetään monijäsenisessä toimielimessä esittelijän esittelystä. Esittelijä vastaa tekemästään esityksestä eli ratkaisuehdotuksesta virkavastuunsa perusteella. Esittelijä vastaa siitä, että asiassa on noudatettu yleisiä hallinnon periaatteita ja lakia ja että asia on ratkaistu oikein. Esittelijä voi vapautua vastuustaan esittämällä eriävän mielipiteensä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa