Minilex - Lakipuhelin

Esittelijän suorittama esittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallinnossa on yleisesti käytössä asioiden ratkaisu esittelystä. Esittelyä päätöksentekomuotona käytetään yleisimmin toimisto- eli päällikkövirastoissa, joissa päätöksen tekee loppujen lopuksi esittelijän esittelystä päällikkövirkamies. Tällöin esittelijä valmistelee asian ja esittelee sen päätöksentekijälle tai päätöksentekijöille ratkaisuehdotuksineen. Esittelyjärjestelmässä korostuu asiantuntemus, kun valmistelusta vastaa vain yksi asiasta perillä oleva virkamies. Esittelyn täytyy sekä yksilöidä käsiteltävä asia eli selvittää, mistä asiasta on kysymys että selostaa päätöksenteossa huomioon otettavat tosiseikat ja sovellettavat oikeussäännöt. Esittelyssä tulee myös aina olla perusteltu, yksiselitteinen päätösehdotus, joka varsinaisesti ilmaisee esittelijän kannan, ja josta esittelijä vastaa. Ainoastaan, jos asia on ilmeisesti jätettävä tutkimatta, esittelijän ei ole aihetta ottaa kantaa itse asian ratkaisuun. Myös esittelijä kantaa vastuuta syntyneestä päätöksestä, sillä perustuslain mukaan esittelijä on päätöksentekijän ohella vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Vain esittelijän päätöksenteon jälkeen ilmoittama ja pöytäkirjattu eriävä mielipide vapauttaa hänet vastuusta. Esittely voi kuitenkin olla myös yleistä, lain säännöksiin perustumatonta esittelyä. Tällöin esimerkiksi monijäsenisen toimielimen jäsen voi esitellä epävirallisesti asian. Tällöin hän ei siis ole edellä kuvatussa virkamiesesittelijän asemassa. Jos esittelystä ei ole säännöksiä, asian voi pääpiirteisesti esitellä esimerkiksi toimielimen puheenjohtaja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa