Minilex - Lakipuhelin

Ennen kiinteistönvälityssopimusta annettavat tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedonantovelvollisuus kuuluu yleisesti sopimuksentekoon. Myös kiinteistönvälitykseen sisältyy tietojen antaminen toimeksiantajalle eli myyjälle ja tämän vastapuolelle eli ostajalle. Tiedonantovelvollisuuden sisältöä määrittäessä on selvitettävä, mitä tietoja kiinteistönvälittäjällä on ollut mahdollista kertoa, mitä ostajalla on ollut tiedossaan ja mitä hän on voinut itse saada tietoonsa sekä millä tavoin virheellinen tieto on mahdollisesti vaikuttanut kaupan syntymiseen. Kiinteistönvälityksessä tiedonantovelvollisuus ulottuu sekä kiinteistönvälityssopimuksen tekemistä edeltävään että sen jälkeiseen aikaan.

Välitysliikkeen on annettava toimeksiantajalle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Lisäksi toimeksiantajalle on ilmoitettava, jos välitysliike tai joku hänen palveluksessaan oleva aikoo päättää kaupan omaan lukuunsa tai sillä on sopimuksessa erityinen etu valvottavanaan. Jos kyseiset tiedot voivat vaikuttaa kiinteistönvälityssopimuksen eli toimeksiantosopimuksen tekemiseen, on tiedot annettava jo ennen sopimuksen tekemistä. Ennen kiinteistönvälityssopimuksen tekemistä välitysliikkeen on kyettävä esimerkiksi arvioimaan kohteesta saatavissa oleva hinta ja ennakoitu myyntiaika. Välitysliikkeen on myös punnittava myyntivoiton verotuksen, mahdollisen kaavamuutoksen ja muiden vastaavien seikkojen vaikutukset siihen, millä edellytyksillä kohdetta on syytä ryhtyä kauppaamaan.

Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuudella on tärkeä merkitys toimeksiantajalle. Varsinkin tietojen antaminen ennen kiinteistönvälityssopimuksen tekemistä parantaa toimeksiantajan edellytyksiä arvioida kaupan hyödyllisyyttä ja onnistumismahdollisuuksia.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa