Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoratkaisu perintöverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoratkaisua hakemalla voi ennakolta saada sitovan päätöksen siitä, miten verotusta toimitettaessa tullaan menettelemään. Verotukselliset kysymykset voivat olla monimutkaisia ja täten ennakkoratkaisujen tarkoituksena on, että verovelvollinen voi tärkeässä tilanteessa saada ennakolta tiedon, miten juuri kyseisessä asiassa tullaan menettelemään.

Verohallinto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun. Perintöverotuksessa ennakkoratkaisua voi hakea perinnönjättäjän kuoleman jälkeen, mutta hakemus tulee jättää ennen perintöverotuksen toimittamista.

Perintöverotuksessa ennakkoratkaisua voi hakea vain erikseen määriteltyyn joukkoon kuuluvat: kuolinpesän osakkaat sekä erityisjälkisäädöksen eli legaatin saaja. Erityisjälkisäädöksessä perinnönsaajan oikeus on määrätty esinekohtaisesti, esimerkiksi tiettyyn omaisuuteen taikka rahamäärään. Myöskin eloonjäänyt puoliso voi hakea ennakkoratkaisua, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas.

Ennakkoratkaisu annetaan yleisesti vain itse perintöveron suorittamisvelvollisuutta koskevaan tulkintakysymykseen. Verovelvollisen vaatimuksesta lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan sitovana siten, kuin ennakkoratkaisussa on määrätty. Ennakkoratkaisun tulee olla lainvoimainen, mikä tarkoittaa sitä, ettei siihen voida hakea muutosta enää säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Ennakkoratkaisuun on mahdollista myös hakea muutosta. Kuitenkaan päätökseen olla antamatta ennakkoratkaisua ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisäkysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa