Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja selvitystilamenettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön selvitystila alkaa yleensä sen jälkeen, kun yhtiön purkaminen on tullut ajankohtaiseksi yhtiön purkamisperusteen tultua esille. Selvitystilan aikana noudatetaan erityistä selvitystilamenettelyä. Yhtiömiehet voivat sopia avoimen yhtiön selvitystilassa noudatettavasta menettelystä yhtiösopimuksessa. Noudatettavasta menettelystä yhtiömiehet voivat sopia erikseen myös jälkikäteen, mutta vasta sen jälkeen, kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty. Elleivät yhtiömiehet keskenään muuten sovi, etenee selvitystilamenettely henkilöyhtiölain mukaisesti. Yhtiömiehet voivat selvitysmenettelyn aikana sopia myös selvitysmenettelyn lopettamisesta ja yhtiön toiminnan jatkamisesta. Jos vain osa yhtiömiehistä haluaa jatkaa yhtiön toimintaa yhdessä, heillä on oikeus lunastaa muiden yhtiömiesten yhtiöosuudet henkilöyhtiölain lunastussäännösten mukaisesti.

Selvitysmenettelyn eteneminen ja selvitysmiesten toimivalta rajoittuvat selvityksen kannalta vain välttämättömiin tehtäviin. Selvitystilan alettua yhtiön toimivalta tehdä oikeustoimia ja päätöksiä siirtyy selvitysmiehille.

Lain mukaan selvitysmiesten tehtäviin selvitysmenettelyn aikana kuuluvat:

  1. Selvitysmiehen on haettava julkinen haaste yhtiön velkojille.
  2. Selvitysmiesten tulee pyrkiä yhtiön omaisuuden myymiseen kokonaisuudessaan, tai mikäli tämä ei onnistu, muuttaa yhtiön omaisuutta rahaksi siinä määrin, että yhtiön tunnetut velat pystytään maksamaan.
  3. Laatia lopputilitys hallinnostaan selvitysmenettelyn ajalta muille yhtiömiehille, jolleivät kaikki yhtiömiehet ole toimineet selvitysmiehinä.  
  4. Tehdä jälkiselvitys ja ilmoittaa yhtiömiehille, mikäli yhtiön purkautumisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne, taikka muuten ilmenee tarvetta selvitystoimille.
  5. Ilmoittaa viipymättä yhtiön selvitystilaan asettaminen, selvitystilan lopettaminen ja jälkiselvitystila kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa