Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja selvitystila

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön selvitystila alkaa yleensä sen jälkeen, kun yhtiön purkaminen on tullut ajankohtaiseksi yhtiön purkamisperusteen tultua esille ja sen jälkeen kun tähän perusteeseen on vedottu, eivätkä muut yhtiömiehet ole päättäneet lunastaa niiden yhtiömiesten yhtiöosuuksia, joihin purkamisperusteet kohdistuvat. Yhtiön purkuperusteita ovat esimerkiksi yhtiömiehen tekemä yhtiösopimuksen irtisanominen, yhtiömiehen konkurssi ja yhtiöosuuden ulosmittaus sekä yhtiömiehen kuolema ja siten toiminnan lopettaminen. Yhtiömiehellä on oikeus vedota näihin perusteisiin ja siten vaatia yhtiön purkamista. Jos täten avoimessa yhtiössä selvitystilan aloittamiselle on syytä, selvitysmenettely alkaa sopimuksen tullessa voimaan.

Selvitystilan alettua yhtiön toimivalta tehdä oikeustoimia ja päätöksiä siirtyy selvitysmiehille. Selvitystilan alettua selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita ja edustavat yhtiötä yhdessä, jolleivät yhtiömiehet toisin sovi. Selvitystilan aikana yksittäisellä selvitysmiehellä ei siis ole enää itsenäistä hallintovaltuutta, joka on keskeinen avoimen yhtiön ominaisuus. Yleensä avoimen yhtiön yhtiömiehet toimivat yhtiön selvitysmiehinä, ellei muuta sovita tai ole säädetty. Selvitysmiehenä toimimista rajoittaa vajaavaltaisuus, yhtiömiehen konkurssi ja ilman muiden yhtiömiesten suostumusta myös yhtiömiehen yhtiöosuuden ulosmittaus. Yhtiömies voi myös asettaa asiamiehen hoitamaan selvitysmiehen tehtävää hänen sijastaan. Tuomioistuimella on valta määrätä yhtiömiehen, muun purkamiseen oikeutetun tai ulosmittausvelkojan pyynnöstä yksi tai useampi selvitysmies.

Yhtiömiehet voivat sopia avoimen yhtiön selvitystilassa noudatettavasta menettelystä yhtiösopimuksessa tai erikseen myös jälkikäteen, mutta vasta sen jälkeen, kun vaatimus yhtiön purkamisesta on tehty. Elleivät yhtiömiehet keskenään muuten sovi, etenee selvitystilamenettely henkilöyhtiölain mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa