Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja selvitysmies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Selvitysmiehet hoitavat avoimen yhtiön asioita silloin, kun yhtiö on selvitystilassa. Selvitysmiehillä on erilaisia tehtäviä. Selvitysmiehen on muun muassa haettava julkinen haaste yhtiön velkojille sekä laadittava lopputilitys, mikäli kaikki yhtiömiehet eivät toimi selvitysmiehinä. Avoimessa yhtiössä selvitysmiehinä toimivat yhtiömiehet, mikäli yhtiön purkamista koskevan vaatimuksen esittämisen jälkeen ei ole sovittu toisin. Selvitysmiehenä ei voi toimia henkilö, joka on vajaavaltainen. Selvitysmies ei saa myöskään itse olla konkurssissa. Mikäli yhtiömiehen yhtiöosuus on ulosmitattu, hän saa toimia selvitysmiehenä vain muiden yhtiömiesten suostuessa siihen. Yhtiömies voi halutessaan käyttää edustajanaan asiamiestä yhtiön selvityksessä. Selvitysmiesten tehtäviin kuuluu yhtiön asioiden hoitaminen sekä yhtiön edustaminen yhdessä selvitystilan aikana. Yhtiömiehet voivat sopia tästä kuitenkin toisin.

Tuomioistuimen tulee määrätä selvitysmies yhtiömiehen hakemuksen perusteella tapauksessa, jossa yhtiö on selvitettävä. Hakemuksen selvitysmiehen määräämisestä voi tehdä yhtiömiehen lisäksi myös se, joka on oikeutettu vaatimaan yhtiön purkamista sekä ulosmittausvelkoja. Joissakin tapauksissa on mahdollista määrätä useampiakin selvitysmiehiä. Useampia selvitysmiehiä voidaan määrätä silloin, kun useiden selvitysmiesten määrääminen on tarpeellista yhtiön laatuun ja laajuuteen nähden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi. Tuomioistuin saa jakaa yhtiön hallinnon selvitysmiesten kesken. Samalla tuomioistuin määrää hallinnon jaon perusteet. Tuomioistuimella on mahdollisuus hakemuksen perusteella peruuttaa selvitysmiehen määräämistä koskeva päätös. Se voi myös muuttaa päätöstä. Tuomioistuin voi asettaa myös väliaikaisen selvitysmiehen.

Tuomioistuimen määräämällä selvitysmiehellä on oikeus yhtiön varoista palkkioon sekä korvaukseen hänelle aiheutuneista kuluista. Palkkion tulee olla määrältään kohtuullinen, kun otetaan huomioon yhtiön laatu ja laajuus sekä työ, jota tehtävän suorittaminen on edellyttänyt. Erityisen syyn vuoksi tuomioistuin voi määrätä, että palkkion ja korvauksen suorittamisesta vastaa joko selvitysmiehen määräämistä hakenut tai yhtiömies, johon purkamisperuste kohdistuu.

Avoimen yhtiön selvitysmieheen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa