Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja alkupääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimelle yhtiölle ei ole laissa eikä missään muuallakaan määrätty pääomamäärää, joka avoimella yhtiöllä tulee olla, jotta se voidaan perustaa. Yhtiömiehet voivat vapaasti keskenään sopia avoimeen yhtiöön sijoitettavasta pääomamäärästä. Avoimen yhtiön pääoma muodostuukin yhtiömiesten itsensä yhtiöön sijoittamista pääomapanoksista. Kukin yhtiömies sijoittaa yhtiöön haluamansa määrän pääomaa, jolla yhtiön toiminta voidaan käynnistää. Pääomaa tulee kuitenkin sijoittaa tarpeellisessa määrässä, jotta yhtiön liiketoiminta on mahdollista. Tämä onnistuu parhaiten yhtiömiesten kesken neuvottelemalla, jotta kaikki yhtiömiehet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään ja yhtiön perustaminen onnistuu sovinnollisesti.

Kun pakottavia säännöksiä pääoman määrästä ei ole, voi tästä syntyä riitojakin yhtiömiesten välillä. Yksi yhtiömiehistä voi kieltäytyä sijoittamasta yhtiöön omaa varallisuuttaan, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä yhtiömiesten välillä. Avoimen yhtiön luonteen vuoksi olisi reilua, että kaikki yhtiömiehet osallistuvat yhtiön pääoman kokoamiseen. Näin kukaan yhtiömiehistä ei saa ”ilmaista” hyötyä muiden yhtiömiesten kustannuksella. Näitä tapauksia varten on mahdollista sopia yhtiösopimuksessa siitä, miten kukin yhtiömies sitoutuu yhtiön toimintaan. Kun asiasta on yhtiösopimuksessa sovittu, on tämä sopimus yhtiömiesten kesken velvoittava. Sopiminen edellyttää yhtiömiesten yksimielisyyttä ja halua sitoutua sovittuihin sääntöihin.

Yhtiösopimuksessa voidaan sopia, millaisia avoimeen yhtiöön sijoitettavat panokset ovat yhtiötä perustettaessa. Siinä voidaan määritellä pääomapanosten suuruus, laatu tai se, että minkälainen panos on luonteeltaan. On nimittäin mahdollista, että pääomapanos suoritetaan rahan sijasta tavarana tai työpanoksena. Kaikkien yhtiömiesten panosten ei tarvitse tietenkään olla yhtä suuret, vaan mikäli yhtiömiehille sopii, voivat panokset poiketa toisistaan suurestikin.

Näiden avoimen yhtiön perustamista koskevien pääomanormien sääntelemättömyyttä selittää se, että yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tästä voitte lukea lisää muista artikkeleistamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa