Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehen tiedonsaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiömiehen tietojensaantioikeus ei rajoitu tilintarkastuksen tuottamaan informaatioon. Tilintarkastus tuottaa vasta jälkikäteistä tietoa siitä, vastasivatko tilinpäätöksen tarjoamat dokumentit yhtiön tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sitä todellisuutta, missä yhtiö elää. Olisi yhtiömiehen vastuun kannalta kohtuutonta, jos yhtiömies ei halutessaan voisi tarkkailla yhtiön taloudellista toimintaa ja sen dokumentointia jo ennen tilintarkastusta.

Lain mukaan avoimen yhtiön yhtiömiehellä on siis oikeus tarkastaa yhtiön kirjanpito. Kirjanpitoon liittyvän tarkastusoikeuden lisäksi yhtiömiehellä on oikeus saada tieto kaikista muista yhtiön talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista. Tällä tarkoitetaan sitä, että keneltäkään yhtiömieheltä ei voida rajoittaa esimerkiksi oikeutta nähdä yrityksen tiliotetta tai saada tietoa vaikkapa yrityksen kulloisistakin veloista tai velkojen maksusuunnitelmasta. Tämä oikeus on jokaisella yhtiömiehellä yhtäläinen, eikä oikeutta voi yhtiösopimuksessa rajoittaa. Tiedonsaantioikeuden on oltava yhtiön taloudellisia asioita koskien laaja johtuen yhtiömiesten ankarasta vastuusta yhtiön velvoitteista.

Yhtiömiehen päätösvaltaa yhtiön asioista voidaan rajata esimerkiksi yhtiösopimukseen otettavilla määräyksillä, mutta vaikka yhtiömies ei olisikaan esimerkiksi oikeutettu tekemään yhtiön taloudelliseen asemaan liittyviä päätöksiä, tulee hänellä olla mahdollisuus valvoa sitä, että toiminta vastaa kuitenkin hänen näkemyksiään. Yhtiömieshän on joka tapauksessa vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. On huomioitava, että tiedonsaantioikeus koskee myös yhtiön liikesalaisuuksia. Laaja tietojensaanti- ja tarkastusoikeus on merkittävä osa yhtiömiehen oikeusturvaa, sillä vain tietämällä, että yhtiön toiminnassa on jotain vialla, voi yhtiömies vaikuttaa asioihin ja kenties pienentää riskiään joutumisesta myöhemmin velkavastuuseen.

Olennainen huomioitava seikka, kun puhutaan avoimen yhtiön yhtiömiehen tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta on se, että useinkaan yhtiömiehillä ei ole riittävästi aikaa tai kykyä arvioida luotettavasti esimerkiksi yhtiön kirjanpitoa. Tällöin tarkastusoikeuskin voi jäädä tosiasiassa merkitykseltään vähäiseksi, jopa olemattomaksi. Tärkeää on siis yhtiömiehelle tiedostaa oma rajallisuutensa tiedon hallitsemisen ja sen merkityksen arvioimisen kannalta. Ehkä varmin keino huolehtia toiminnan lainmukaisuudesta ja järkevyydestä olisi kirjanpidon ulkoistaminen ammattilaiselle sekä mahdollisimman laaja yhtiömiesten välinen keskustelu yhtiön taloutta koskevien päätösten tekemisestä sekä avoimuus päätösten sisällöstä. Yhtiösopimukseen voidaan esimerkiksi ammattilaisen avustuksella ottaa kirjauksia erilaisista yhtiön omista menettelysäännöistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa