Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehelle korvattavat menot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti avoimen yhtiön menojen korvattavuutta koskevat samat pääsäännöt kuin muutakin yritystoimintaa. Avoimessa yhtiössä nämä periaatteet ehkä korostuvat johtuen avoimen yhtiön omistajan, eli yhtiömiehen poikkeuksellisen kiinteästä suhteesta yhtiöön. Yhtiömieshän on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista, kuten veloista kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoin yhtiö on tästä huolimatta yhtiömiehistä erillinen oikeushenkilö, mistä seuraa myös yhtiömiesten oikeus saada korvaus yhtiöltä tämän yhtiön puolesta tekemistä toimenpiteistä aiheutuneista menoista.

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus periä yhtiöltä ne menot, jotka ovat aiheutuneet yhtiön asioiden hoitamisesta tai yhtiön muun suoritteen maksamisesta. Tämä koskee ainoastaan niitä menoja, jotka liittyvät yhtiön liiketoimintaan. Henkilökohtaisia kuluja, joiden ei katsota liittyneen yhtiön liiketoimintaan, ei yhtiömiehellä ole oikeutta periä yhtiöltä. Joskus henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien kulujen rajapinta voi olla häilyvä esimerkiksi erilaisten edustuskulujen kohdalla. Olennaista yhtiömiehelle korvattavan menon määrittämisessä on se, että menon voidaan katsoa olevan sellainen, että se yleensä hyödyttää yhtiötä. Tällöin esimerkiksi edustuskulujen ollessa normaaleja ja edes jossain määrin kohtuullisia, ei liene mitään syytä sille, miksi niitä ei voitaisi korvata. Yksinkertaisimpia korvattavia kuluja olisivat vaikkapa yhtiömiehen matkakulut sopimusneuvotteluun tai lakimiehen kulut.

On kuitenkin huomattava, että ajatus kulujen korvattavuuden ja yhtiötä hyödyttävyyden välisestä yhteydestä ei ole kovinkaan ankara. Toisin sanoen, vaikka meno ei olisikaan lopulta hyödyttänyt yhtiötä, mutta se olisi perustellusti näin voinut tehdä, on yhtiömiehellä oikeus periä tämä meno yhtiöltä. Yhtiömiehen ei siis tarvitse voida todistaa jonkin toimenpiteen vaikkapa todellisuudessa kasvattaneen yhtiön myyntiä, Usein tällaisen asian todistaminen ei olisi edes mahdollista.

Tärkeää on muistaa kuitenkin olla innostumatta liikaa erilaisten kulukorvausten korvattavuudesta. Yhtiömiehen ei tule ylittää toimivaltaansa, eikä suorittaa menoja, jotka eivät kuulu yhtiön toimialaan. Yhtiön toimiala on määritetty yhtiötä perustettaessa ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Eli jos yhtiön toimii vaikkapa elintarvikkeiden vähittäismyynnin alalla, ei osakesijoitus kuulu lähtökohtaisesti yhtiön toimialaan.

Periaatteessa yhtiömies siis voi saada monenlaisia kuluja korvatuksi yhtiöltä, eivätkä rajoitukset ole kovinkaan tiukkoja. Ajatuksena on siis se, että toisten yhtiömiesten, eli yhtiön, ei tarvitse osallistua sellaisiin kustannuksiin, joiden korvaamiseen ei todellisuudessa ole mitään järkevää perustetta yhtiön toiminnan kannalta. Varsinkin laajempien kustannuserien kyseessä ollessa on suositeltavaa tiedustella vaikkapa lakimiehen näkemystä kulujen korvattavuudesta jo ennakolta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa