Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön tilintarkastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastus on velvoite, joka seuraa käytännössä kaikenlaisen yritystoiminnan harjoittamisesta, eikä sitä voi välttää. Tilintarkastuskertomus, eli tilintarkastajan laatima arvio yhtiön antamista tiedoista varmistaa sen, että yhtiön taloudellisen tilanteen raportointi on ollut totuudenmukaista. Se onkin siten tarpeen paitsi verottajalle, niin myös esimerkiksi yhtiön velkojille ja yhteistyökumppaneille. Avoimen yhtiön tilintarkastuksesta säädetään avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa sekä tilintarkastuslaissa. Tilintarkastuksen tarkoituksena on siis varmistaa yhtiön taloudellisesta toiminnasta ja tuloksellisuudesta annetun informaation riittävyys ja oikeellisuus.

Avoimen yhtiön tilikauden aikaisen toiminnan asianmukaisuudesta voidaan varmistua kirjanpidon ja tilintarkastuksen tuottaman aineiston perusteella. Avoimessa yhtiössä on vuosittain suoritettava tilintarkastus. Tilintarkastuksessa tarkastetaan avoimen yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Avoimen yhtiön tulee pitää toiminnastaan niin sanottua kaksinkertaista, eli suoriteperusteista kirjapitoa. Tavallisimmin kirjanpito ulkoistetaan alan ammattilaiselle, joka myös huolehtii usein tilintarkastuksesta. Tilinpäätös sisältää taseen ja tuloslaskelman sekä yrityksen koosta riippuen myös muita liitetiedostoja. Hallinnon tarkastamisella taas viitataan toiminnan asianmukaisuuteen ja laillisuuteen siinä määrin, kuin sitä pystyy yrityksen dokumenteista päättelemään. Tilintarkastuksesta on avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain mukaan annettava tilintarkastuskertomus riippumatta siitä, mitä tilintarkastuslaissa asiasta säädetään.

Tilintarkastus on pakollinen, ja sen suorittaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä tilintarkastaja. Olennaisia asioita, jotka avoimen yhtiön yhtiömiesten tulisi tilintarkastuksesta muistaa on määräaikojen noudattaminen. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä tilikausi on kalenterivuosi, jos yhtiömiehet eivät ole päättäneet toisin. Lisäksi avoimen yhtiön tilinpäätöksen erityisvaatimuksiin kuuluu kaikkien yhtiömiesten yhtiötä kohtaan muodostuneiden velvoitteiden luetteleminen. Tällaisia velvoitteita voivat olla esimerkiksi yhtiömiehen velat yhtiölle. Tämän lisäksi on ilmoitettava yhtiösopimuksessa sovittujen yhtiöpanosten yhteismäärä ja siitä jäljellä olevat määrät. Yhtiöpanokset ovat siis yhtiömiesten yhtiöön sijoittamaa varallisuutta.

Tilintarkastus ja ylipäätään kirjanpidon järjestäminen kuuluvat niihin asioihin, joiden suhteen on varminta kääntyä ammattilaisen puoleen. Olennaista on nimittäin se, että kaikki informaatio annetaan juuri oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan. Parasta yhtiön toiminnalle usein on valita tilintarkastaja yhtiölle jo yhtiösopimuksessa. Muutoin tilintarkastaja täytyy valita joka vuosi uudelleen. Mikäli yhtiömiehet kuitenkin haluavat huolehtia yhtiön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä itse, voi joko juridiikan tai kirjanpidon ammattilaisen konsultointi ainakin toiminnan alkuvaiheessa olla suotavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa