Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön tappion jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tappiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö ei tuota voittoa, vaan yhtiötoiminnan kulut ylittävät sen tuotot. Tappiota voi kertyä yhdeltä tilikaudelta tai sitä voi kertyä usealta tilikaudelta. Tappion määrä varmistuu aina tuloslaskelmasta, jossa vähennetään tilikaudelle kohdistuvista tuotoista tuottojen hankkimisesta syntyneet kulut. Yhtiöitä koskevassa sääntelyssä on useiden yhtiömuotojen kohdalla säännelty sitä, miten yhtiön tulee menetellä tappion kanssa ja millä tappio katetaan. Kuten moni muukin yhtiön toiminnan rahoitukseen liittyvä kysymys, myös tappion jakaminen on melko vapaamuotoista avoimessa yhtiössä.

Avoimen yhtiön tappion jakamista koskevan sääntelyn lähtökohtana on, että avoimen yhtiön tappio jaetaan yhtiömiesten kesken tasan. Tästä voidaan poiketa yhtiösopimuksessa yhtiömiesten niin päättäessä, mutta toki helpoimmalla pääsee kun suostuu lain mukaiseen määräykseen. Avoimen yhtiön toiminnasta ja myös tappion jakamisesta määrätään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Suurin osa lain säännöksistä on niin sanottua tahdonvaraista oikeutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että lain säännökset sitovat vain jos yhtiömiehet eivät ole päättäneet yhtiösopimuksessa toisin.

Yhtiön tappiota jaettaessa ei siten huomioida yhtiömiesten sijoituksia yhtiöön. Yhtiömiehethän sijoittavat yhtiötoiminnan aloittaessaan yleensä yhtiöön varallisuutta, jota kutsutaan yhtiöpanokseksi. Mikään ei pakota kaikkia yhtiömiehiä sijoittamaan juuri identtistä yhtiöpanosta. Usein myös asia todellisuudessa meneekin niin, että jotkut yhtiömiehet sijoittavat rahaa, toiset kalustoa ja ehkä vielä kolmannet omaa asiantuntemustaan. Koska vaikkapa juuri asiantuntemuksen arvoa on vaikea mitata rahassa, on kätevintä olla turhaan myöskään sitomatta tappion jakamista yhtiöön sijoitettuihin summiin. Se jätetään yhtiömiesten oman harkinnan varaan. Kuitenkin tästäkin asiasta on mahdollista sopia toisin.

Yhtiön toiminnan tappiollisuus vähentää yhtiömiehen omaisuuspanosta yhtiössä. Yhtiömiehen panoksen on oltava määrältään se mitä yhtiötä perustettaessa tai muuten on sovittu. Jatkuvan tappiollisen toiminnan seurauksena yhtiömiehellä ei ole oikeutta nostaa voitto-osuuttaan ennen kuin sovitun omaisuuspanoksen vaje on katettu. Lähtökohtana on siis jonkinlainen, tosin löyhähkö, pääoman pysyvyyden ajatus. Jos toiminta jatkuu tappiollisena, niin yhtiömiehelle ei jää nostettavaa yhtiöstä. Sen sijaan tappiollista toimintaa saa avoin yhtiö lain mukaan harjoittaa mielensä mukaisesti, sillä tappio voidaan aina kattaa yhtiömiesten varallisuudesta. Jos tappion jakaminen vielä mietityttää, niin esimerkiksi lakipuhelin tarjoaa lisää tietoa aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa