Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön selvitystilamenettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön selvitystilamenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä mahdollisen ylijäämän jakaminen yhtiömiehille. Yhtiön tiedossa olevat velat on maksettava tai varat tähän tarkoitukseen varattava ennen yhtiön omaisuuden jakamista yhtiömiesten kesken. Yhtiön selvityksen päätyttyä, on yhtiön omaisuus jaettava, jos ei toisin sovita. Ylijäämä jaetaan niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön voittoa jaettaessa. Ellei yhtiön omaisuus riitä kaikkien sen velkojen suorittamiseen, vajaus jaetaan yhtiömiesten kesken niiden perusteiden mukaan, joita sovelletaan yhtiön tappiota jaettaessa, ellei toisin ole sovittu. Yksimieliset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön purkamisesta ilman selvitysmenettelyä.

Selvitysmenettelyssä selvitysmiehen on haettava julkinen haaste yhtiön velkojille. Selvityksessä tulee pyrkiä myymään yhtiön omaisuutta siten, että yhtiön harjoittamaa elinkeinotoimintaa voidaan jatkaa. Jos tämä ei ole kohtuulliseen hintaan mahdollista, tulee selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta muuttaa rahaksi mahdollisimman nopeasti. Yhtiön elinkeinotoimintaa saa jatkaa vain siinä määrin kuin yhtiön selvittäminen ja kohtuullisen ajan varaaminen työntekijöille uuden työpaikan etsimistä varten edellyttävät.

Jos kaikki yhtiömiehet eivät toimi selvitysmiehinä, tulee selvitysmiesten laatia tehtävänsä suoritettuaan koko selvitysmenettelyä koskeva kertomus. Kertomus liitteineen on annettava jokaiselle yhtiömiehelle. Mikäli yhtiön purkautumisen jälkeen ilmenee laissa määritelty edellytys jälkiselvitykselle, on selvitysmiehen ilmoitettava tästä yhtiömiehille. Selvitysmiehen tulee myös tehdä selvitystilaan liittyvät ilmoitukset kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa