Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön selvitystila

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö voidaan purkaa selvitystilan ja selvitystilaa seuraavan menettelyn kautta. Yhtiö voidaan kuitenkin purkaa myös ilman selvitysmenettelyä yhtiömiesten ollessa yksimielisiä purkamisesta. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön toiminnan lopettaminen, mutta yhtiömiehillä on kuitenkin mahdollisuus päättää selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta. Jos vain osa yhtiömiehistä haluaa jatkaa yhtiön toimintaa yhdessä, heillä on oikeus lunastaa muiden yhtiömiesten yhtiöosuudet lain edellyttämällä tavalla.

Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varojen ja velkojen selvittäminen sekä velvoitteiden suorittaminen. Yhtiön asettaminen selvitystilaan tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on purkamisperusteen ilmeneminen. Esimerkiksi purkamisperusteena voi olla toisen yhtiömiehen joutuminen konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmittaus. Seuraavassa vaiheessa yhtiömiesten tulee pidättäytyä kaikista toimista, jotka ovat epäjohdonmukaisia toiminnan lopettamisen kannalta. Lopuksi yhtiömiehet voivat päättää lunastaa sen yhtiömiehen yhtiöosuuden, joka purkamista on vaatinut. Mikäli muut yhtiömiehet eivät päätä purkamista vaatineen yhtiömiehen osuuden lunastamisesta, johtaa se yhtiön selvitystilaan.

Yhtiömiehet toimivat selvitysmiehinä, jos yhtiön purkamista koskevan vaatimuksen jälkeen ei toisin sovita. Myös tuomioistuin voi määrätä selvitysmiehen hoitamaan selvittämisen yhtiömiehen pyynnöstä. Yhtiön ollessa ylivelkainen selvitystilan päätyttyä, jaetaan jäljellä olevat velat yhtiömiesten välillä. Vastaavasti, jos velvoitteiden suorittamisen jälkeen yhtiölle jää yli varallisuutta, jaetaan se yhtiömiehille.

Selvitysmiehen tulee viipymättä ilmoittaa yhtiön asettamisesta selvitystilaan, selvitystilan lopettamisesta sekä mahdollisesta jälkiselvitystilasta kaupparekisteriin. Yhtiön tulee myös ilmoittaa elinkeinotoiminnan loppumisesta Verohallinnolle ja kaupparekisteriin. Yhtiön lopettamiseen ja selvityksen tekemiseen liittyvissä asioissa on suositeltavaa ottaa yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa