Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön selvitysmiesten tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön selvitysmiehen tulee viipymättä ilmoittaa yhtiön selvitystilaan asettamisesta, selvitystilan lopettamisesta ja jälkiselvitystilasta kaupparekisteriin. Kaupparekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus ja se tarjoaa ajankohtaista ja luotettavaa informaatiota kaikista rekisterissä olevissa yhtiöistä. Selvitystila on siis ajanjakso, jonka kuluessa yhtiön varallisuus niin sanotusti selvitetään, eli velat maksetaan ja yhtiön varat tilitetään yhtiömiehille, eli yhtiön omistajille. Selvitysmiehet ovat tehtäväänsä valittuja, täysivaltaisia henkilöitä, jotka huolehtivat selvitysmenettelyn toteuttamisesta.

 Avoimen yhtiön omaisuutta realisoitaessa selvitysmiehen tulee pyrkiä yhtiön omaisuuden myymiseen siten, että yhtiön harjoittamaa elinkeinotoimintaa voidaan jatkaa. Tämä tarkoittaa usein omaisuuden myymistä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina, kuten esimerkiksi tehdasrakennuksen myymistä kalustoineen, eikä esimerkiksi jokaisen laitteen myymistä erikseen. Liiketoimintakokonaisuuden arvo yleensä tuottaa paremman tuloksen kuin yhtiön varallisuuden realisointi osissa.

Mikäli omaisuuden myyminen elinkeinotoiminnan jatkamisen mahdollistavalla tavalla ei kuitenkaan ole kohtuulliseen hintaan mahdollista, selvitysmiehen tulee muuttaa selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta mahdollisimman pian rahaksi. Yhtiön omaisuuden myymisestä saadulla tuotolla selvitysmiehen tulee maksaa yhtiön tunnetut velat, tai varata varat tähän tarkoitukseen ennen yhtiön omaisuuden jakamista. Velkojen selvittämiseksi selvitysmiehen tulee kuuluttaa esimerkiksi määrätynlaisella lehti-ilmoituksella yhtiön selvitystilasta ja pyytää kaikkia, joilla on saatavia yhtiöltä olemaan yhteydessä ja ilmoittamaan velkansa. Luonnollisesti jo yhtiön tiedossa olevat velat maksetaan ilmankin kuuluttamista.

Tunnettujen velkojen maksamisen jälkeen selvitysmies voi jakaa yhtiön omaisuuden yhtiömiehille laissa säädetyllä tavalla. Selvitysmies on velvollinen antamaan lopputilityksen hallinnostaan laatimalla koko selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen sekä myös tilinpäätöksen. Jos yhtiön selvityksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muut selvitystoimet ovat tarpeen yhtiön purkautumisen jälkeen, selvitysmies on velvollinen ilmoittamaan tästä yhtiömiehelle ns. jälkiselvityksen toimittamista varten.

Tarkoituksenmukaisinta yhtiön kannalta on se, että jälkiselvitystä ei tarvita vaan kaikki saadaan hoidettua ns. yhdellä kertaa. Mahdollisimman tehokkaan ja onnistuneen selvitysmenettelyn turvatakseen, yhtiömiesten kannattaisi joko hankkia kokenut selvitysmies tai selvittää lakimieheltä etukäteen kaikki selvitysmenettelyssä huomioitavat seikat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa