Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön selvitysmies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Selvitysmies on henkilö, joka huolehtii yhtiön hallinnosta, velkojen maksamisesta sekä yhtiön omaisuuden jakamisesta yhtiön selvitysmenettelyn aikana. Avoimen yhtiön selvitysmiehinä toimivat lähtökohtaisesti kaikki yhtiön yhtiömiehet. Yhtiömies voi toki olla yhtiön ulkopuolinenkin taho, mutta usein yhtiön kannalta helpointa ja edullisinta on, että yhtiömiehet toimivat itse selvitysmiehinä.

Selvitysmies ei saa olla vajaavaltainen, eikä konkurssissa. Yhtiömies, jonka yhtiöosuus on ulosmitattu, saa olla selvitysmiehenä vain mikäli muut yhtiömiehet siihen suostuvat. Tämä johtuu siitä, että selvitysmieheltä vaaditaan luotettavuutta ja täysivaltaisuutta. Vajaavaltainen yhtiömies voi kuitenkin halutessaan käyttää sijastaan asiamiestä yhtiön selvityksessä. Lisäksi on vielä eräs keino saada yhtiölle uusi selvitysmies.  Tuomioistuimen tulee nimittäin määrätä yhtiölle selvitysmies, mikäli yhtiömies, ulosmittausvelkoja taikka muu, jolla on oikeus vaatia yhtiön purkamista, näin vaatii. Selvitysmiehen määrääminen on usein kaikkien intressitahojen etujen mukaista etenkin silloin, kun yhtiön purkamisen yhteydessä on uhka riitatilanteiden syntymiselle.

Selvitysmiehiä voidaan määrätä useita, mikäli tämä on tarpeen yhtiön toiminnan laajuuden vuoksi. Tämä on viisasta esimerkiksi sellaisen avoimen yhtiön kohdalla, jonka liikevaihto on kovin suuri ja toiminta monimuotoista. Tuomioistuin voi määrätä myös yhtiömiehen selvitysmieheksi, jos selvitysmiehen kelpoisuutta koskevat yleiset edellytykset täyttyvät tämän kohdalla. Selvitysmies voidaan määrätä tehtäväänsä myös väliaikaisesti. Tuomioistuin voi myöhemmin hakemuksesta peruuttaa selvitysmiehen määräyksen tai tarpeen mukaan muuttaa sitä. On siis huomattava, että selvitysmiestä koskeva päätös tapahtuu myös tuomioistuimessa pitkälti sen hetkiseen tilanteeseen ja yhtiön tarpeisiin tukeutuen. Jos yhtiön tilanne muuttuu, niin myös selvitysmiestä tai selvitysmiehiä koskevaa päätöstä voidaan muuttaa.

Tuomioistuimen selvitysmiehen määräämistä koskevaa päätöstä tulee siihen mahdollisesti kohdistuvasta muutoksenhausta huolimatta noudattaa heti sen antamisen jälkeen. Yhtiömiehet eivät siis "voi ottaa oikeutta omiin käsiinsä" ja toimia tuomioistuimen päätöksen vastaisesti. Jos yhtiömiehet haluavat toimia toisin kuin tuomioistuin määrää, on päätökseen haettava muutosta ja vanhaa päätöstä noudatettava muutoksenhakuun saakka.

Selvitysmiesten suhteen on huomioitava joitakin menettelyllisiä seikkoja. Ensinnäkin selvitysmiehet hoitavat yhtiön asiat yhdessä, ellei toisin sovita. Selvitysmiehellä on lisäksi oikeus kohtuulliseen palkkioon tekemästään työstä. Selvitysmiehen palkkio maksetaan yhtiön varoista lähtökohtaisesti. Jos yhtiö on varaton, niin yhtiömiehet tulevat maksuvelvollisiksi myös tästä velasta. Mikäli avoimen yhtiön selvitystila kuulostaa ajankohtaiselta, on järkevää olla yhteydessä lakimieheen jo ennakolta. Näin yhtiömiehet voivat saada ammattilaisen näkemyksen siitä, miten kyseessä olevan yhtiön selvitysmenettely olisi hyvä hoitaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa