Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön rakenne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö on henkilöyhtiö. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että avoin yhtiö on pitkälti "omistajiensa summa" ja hyvin riippuvainen myös omistajiensa toimista ja heidän tekemistään päätöksistä. Tästä huolimatta avoin yhtiö on kuitenkin yhtiömiehistään, eli omistajistaan riippumaton oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tarkoitetaan itsenäistä toimijaa, joka voi omissa nimissään allekirjoittaa sitoumuksia sekä olla esimerkiksi osapuolena oikeudenkäynnissä. Esimerkiksi avoin yhtiö voidaan haastaa oikeuteen yhtiömiehistään riippumatta, mutta toki käytännössä yhtiömiehetkin olisivat oikeudenkäynnissä tarpeellisia yhtiön edustajina.

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka yhdessä yhtiösopimuksen perusteella harjoittavat elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kaikki avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. Henkilökohtainen vastuu on ankaraa ja ulottuukiin kaikkiin yhtiön velvoitteisiin niiden laajuudesta ja laadusta riippumatta. Yhtiömies on vastuussa näistä velvoitteista kaikella henkilökohtaisella, ulosmittauskelpoisella omaisuudellaan. Tässä avoin yhtiö eroaa kommandiittiyhtiöstä, joka on myös henkilöyhtiö, mutta jossa henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista ovat ainoastaan vastuunalaiset yhtiömiehet. Rajoitettu vastuu ei ole avoimessa yhtiössä edes mahdollinen, koska avoin yhtiö toisaalta mahdollistaa yhtiömiesten oikeuden nostaa pääomaa yhtiöstä omiin tarkoituksiinsa eikä toisaalta velvoita yhtiötä säilyttämään minkäänlaista minimipääomaa esimerkiksi velkojen kattamista varten.

Avoimen yhtiön toiminnan järjestäminen perustuu pitkälle yhtiömiesten yksimieliseen päätöksentekoon. Ajatuksena on, että ankara velkavastuu vaatii vastinparikseen sen, että yhtiömiehen ei tarvitse sietää sellaisia yhtiön päätöksiä tai toimenpiteitä, joita vastaan hän henkilökohtaisesti on. Lain sääntely on suurilta osin tahdonvaltaista, joten yhtiömiehet voivat yhtiösopimukseen otettavin määräyksin sopia haluamallaan tavalla esimerkiksi yhtiön hallintorakenteesta, varojenjaosta ja purkamiseen liittyvistä seikoista. Käytännössä ainoat asiat, joista ei voida sopia toisin ovatkin yhtiömiehen oikeus erota yhtiöstä sekä vastuu yhtiön velkojia kohtaan.

Avoin yhtiö mahdollistaa rakenteensa puolesta erityisen hyvin pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittamisen, esimerkiksi toisilleen tuttujen henkilöiden kesken. Luottamus yhtiömiesten välillä on nimittäin ensiarvoisen tärkeää. Parhaimmillaan kaikki yhtiömiehet ajattelevat suurin piirtein samoin siitä suunnasta, johon yhtiötä tulisi kehittää, eikä kukaan tee holtittomia tai yhtiölle vahingollisia päätöksiä. Yhtiömuodossa on kuitenkin riskinsä, etenkin velkavastuun suhteen, mutta riskienkin hallitsemiseen on omat konstinsa. Turhaan ei voida korostaa esimerkiksi tiedonvälityksen tarpeellisuutta yhtiömiesten välillä sekä jokaisen yhtiömiehen aktiivista yhtiön taloudellisen tilanteen ja hallinnon seuraamista ja tarvittaessa jo tehtyihin päätöksiin puuttumista. Yhtiösopimukseen otettavilla yhtiökohtaisilla säännöillä voidaan helposti tehdä yhtiöstä "yhtiömiestensä näköinen". Tätä tarkoitusta varten lakimiehen palvelujen käyttö on kuitenkin suositeltavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa