Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön rahoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa voidaan säätää yhtiöiden toiminnasta monella tavalla. Eräs olennainen sääntelyn osa-alue on yhtiön varojen määrän ja niiden nostamisoikeuden rajoittaminen. Ajatuksena näissä säädöksissä on turvata yhtiön vakavaraisuus, jotta toiminta voisi jatkua mahdollisimman varmasti ja yhtiö ei joutuisi liian heikkoon rahoitukselliseen asemaan. Toisaalta säännöksillä pyritään varmistamaan myös yhtiön maksuvalmius, eli kyky selviytyä taloudellisista velvoitteista lyhyellä tähtäimellä, eli maksaa erääntyvät velkansa. Avoimen yhtiön tapauksessa ollaan kuitenkin melko pitkälti sääntelyn katvealueessa. Nimittäin avoin yhtiö on hyvinkin vapaa olemaan juuri niin vähävarainen kuin yhtiömiehet sen haluavat olevan. Yhtiömiehet ovat myös vapaita nostamaan varallisuutta pois yhtiöstä omaan käyttöönsä.

Avoimen yhtiön yhtiömiehen vastuuta ei ole rajoitettu esimerkiksi osakeyhtiötä vastaavalla tavalla. Avoin yhtiö on kylläkin itsenäinen oikeushenkilö, joka voi omissa nimissään tehdä oikeustoimia. Kuitenkin avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat viime kädessä koko varallisuudellaan yhtiön sitoumuksista. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos avoimen yhtiön velka erääntyy maksettavaksi ja yhtiö ei sitä pysty maksamaan, niin velkoja on oikeutettu kääntymään saatavansa kanssa kenen tahansa yhtiömiehen puoleen ja vaatimaan tältä velan maksamista kokonaisuudessaan. Avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annettu laki ei sisällä säännöksiä avoimen yhtiön pääomajärjestelmästä. Siten laissa ei ole erityisiä vaatimuksia avoimen yhtiön vähimmäispääomasta.  Tämä perustuu siihen, että avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat joka tapauksessa henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista, ja tällöin ei velkojia suojaavalle vähimmäispääomalle yhtiössä ole tarvetta.

Käytännössä avoimen yhtiön kautta harjoitettava liiketoiminta edellyttää pääomaa jossain muodossa. Yhtiömiehet voivatkin yhtiön perustamista tarkoittavassa sopimuksessa sopia tietystä summasta, joka yhtiömiesten tulee yhtiöön sijoittaa. Tämä yhtiöön sijoitettu pääoma, eli yhtiöpanos voidaan kuitenkin nostaa ulos yhtiöstä yhtiömiesten henkilökohtaiseen käyttöön koska tahansa. Toki järkevää taloudenpitoa olisi säilyttää jonkinlaista puskurirahastoa, jonka avulla yhtiö voi suoriutua velvoitteistaan ilman, että on tarpeen jatkuvasti mennä omistajan kukkarolle. On mahdollista hyödyntää myös vierasta pääomaa, eli velkaa. Ongelmana vain siinä on, että velka tulee maksaa joskus takaisin ja tällöin se tulee maksettavaksi - kuten kaikki muukin - viime kädessä omistajien kukkarosta.

Tärkeää siis on muistaa, että avoin yhtiö voi järjestää varansa, miten parhaaksi näkee, mutta tässä piilee myös kompastuskivi. Jotta joku yhtiömiehistä ei joutuisi kärsimään kohtuuttomasti ja ennalta-arvaamattomasti joutuessaan maksamaan yhtiön velkoja, voi olla viisasta tehdä joitakin yhtiön varoja koskevia määräyksiä yhtiösopimukseen. Löytääkseen oikean suhteen rajoitusten ja vapauden osalta, olisi yhtiömiesten hyvä konsultoida lakimiestä yhtiösopimuksen laatimisen hetkellä. Hyvin laadittu yhtiösopimus ei ehkä pelasta, mutta vähintään tekee tilanteesta vähemmän hankalan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa