Minilex - Lakipuhelin

Asunnon arvon määrittäminen perintöverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintö- ja lahjaverolain mukaan omaisuus arvostetaan siihen käypään arvoon, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa, eli tässä tapauksessa vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa, eli hintaa, joka omaisuudesta myytäessä vapailla markkinoilla saataisiin.  Käypä arvo määritetään ensisijaisesti juuri kyseistä kohdetta koskevien kauppahintatietojen perusteella. Arvonmäärittäminen on perintöverotuksessa aina yksilöllistä ja kertaluonteista. Siksi se voi olla vaikea määrittää yksiselitteisesti oikea arvostustasoa etenkin asuntojen osalta.

Perintöverotuksen yhteydessä asunnolla tarkoitetaan yleensä joko asuinhuoneistoon oikeuttavia osakkeita, eli asunto-osakehuoneistoa, tai omakotitalokiinteistöä. Koska asuntoa ei ole perintöveroa määrättäessä yleensä vielä myyty, käytetään sen käyvän arvon määrittämisessä hyväksi muiden vastaavanlaisten asuntojen kauppahintatietoja.

Asunnon käypä arvo määritetään aina siitä saatujen ja saatavien tosiasiatietojen perusteella. Arvonmäärittämisessä voidaan käyttää apuna Verohallinnon ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa (A221/200/2016).

Asunto-osakkeiden arvostamisessa käytetään pääsääntöisesti apuna vertailukauppoja. Mikäli vertailukauppoja ei ole, voidaan esimerkiksi asuinhuoneistoja arvioida vastaavan asuntoalueen hintojen perusteella.

Omakotitalokiinteistöjen osalta vertailukauppojen käyttäminen on ongelmallista, koska rakennukset kiinteistöillä ovat hyvin erilaisia. Kiinteistöjen arvostamista käsitellään erikseen maapohjan ja rakennuksen osalta. Uusien rakennusten osalta on hankintamenon katsottu parhaiten osoittavan rakennuksen arvon. Ongelmallisempaa on arvostaa iäkkäämpiä rakennuksia. Jos vastaavia rakennuksia ei ole samalta alueelta myyty, voidaan laskea niille todennäköinen myyntihinta eli jälleenhankinta-arvo Verohallinnon antaman ohjeen avulla.

Arvostamisen kohteena on kuitenkin yleensä kiinteistö kokonaisuudessaan, jolloin arvostaminen perustuu pääsääntöisesti kiinteistökokonaisuuden arviointiin. Verovelvollisen kannalta on syytä esittää perukirjassa tarkat perustelut tai kiinteistönvälittäjän arviokirja, mikäli kiinteistön arvo on vaikea määrittää nk. yleisten arvonmäärittämisohjeiden avulla.

Asunnon arvosta saadaan perintöverotuksessa vähentää lesken tai testamentinsaajan hallintaoikeus asuntoon. Asunnon perintöverotusarvoa vähentää luonnollisesti myös kuolinpesän muut velat ja maksut.

Jos perintöverotuksen kohteena oleva asunto on ostettu tai myyty lähiaikoina, voidaan tätä arvoa käyttää perintöverotuksessa. Perukirjaan on tällöin laitettava asunnon käypä arvo kokonaan, eikä kauppahinnasta saa vähentää kiinteistönvälittäjän palkkiota tai muita myyntikuluja, vaan näitä saa vähentää vasta perinnön myyntiin liittyvässä tuloverotuksessa.

Asunnon perintöverotusarvoa on mahdollista oikaista myöhemmin. Jos esimerkiksi asunto myydään kohtuullisen lyhyen ajan kuluttua perintöverotuksen toimittamisesta, asiakas voi hakea muutosta ja vaatia, että asunnosta saatua myyntihintaa käytetään sen käypänä arvona verotuksessa.

Asunnon arvon määrittäminen perintöverotuksessa voi olla monimutkaista. Epäselvissä tilanteissa kannattaa pyytää lakimieheltä apua asian selvittämisessä, jotta asia tulee asianmukaisesti selvitetyksi ja hoidetuksi.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa