Minilex - Lakipuhelin

Apportti kommandiittiyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista kaikella omaisuudellaan, kun taas äänettömien yhtiömiesten vastuu on rajattu heidän sijoittamiensa omaisuuspanosten määrään. Yhtiötä perustettaessa voidaan sopia yhtiöpanosten suorittamisesta myös vastuunalaisten yhtiömiesten osalta. Panoksena voi tulla kyseeseen esimerkiksi työpanos, raha tai muu taloudellista arvoa omaava sijoitus eli niin sanottu apportti.

Yhtiömiehet voivat määrätä yhtiöön sijoitettavasta omaisuudesta sekä sen laadusta keskinäisellä sopimuksellaan. Jos yhtiötä perustettaessa on sovittu panoksesta, muttei sen laadusta, lähtökohtana on, että panokset suoritetaan rahassa. Mikäli panos on sovittu suoritettavaksi rahassa, sen suorittaminen muulla omaisuudella vaatii muiden yhtiömiesten suostumuksen. Äänettömän yhtiömiehen osalta ainoastaan omaisuuspanos on mahdollinen, ei siis työpanos.

Apportilla tarkoitetaan yleisesti ottaen kaikkea muuta paitsi rahana yhtiöön sijoitettavaa omaisuutta, jolla voi olla sille taloudellista arvoa. Panos voidaan sopia suoritettavaksi rahan sijasta esimerkiksi koneina, kiinteistönä tai yksityisliikkeenä. Yhtiömiehellä on velvollisuus sovitun panoksen suorittamiseen. 

Yhtiömiehet voivat keskenään sopia apporttina suoritetun omaisuuden arvostamisesta. Äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanos on sen luonteesta riippumatta arvostettava ja ilmoitettava rahamääräisenä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa