Esitutkintapoytakirjan valmistuttua ja edetessa syyttajalle poytakirjasta saa asianomistaja ja syytetty kopion.Selviaako syytetylle tassa yhteydessa ,mita todisteita hanta vastaan tutkinnassa on ilmennyt.? Onko korvausvaatimukset jotenkin eriteltava mista koostuu?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Esitutkinnan valmistuessa ja annettaessa syytetylle tälle selviää, mitä asioita poliisi on tutkinnassa saanut selville. Esitutkintaa voidaan vielä täydentää sen jälkeen, kun asianosaiset ovat siihen saaneet tutustua. Se, käytetäänkö esitutkinnassa ilmenneitä asioita todisteina syytettyä vastaan selviää vasta syyttäjän esitutkinnan perusteella laatiman syytteen jälkeen. Syyte annetaan syytetylle eli vastaajalle tiedoksi hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä, ja vastaajalla on oikeus lausua syytteestä ja esittää vastanäyttöä. Oikeudenkäynnissä ei siten voi tulla vastaajalle yllätyksiä, vaan syyttäjä saa vedota vain todisteisiin, jotka on annettu vastaajalle tiedoksi ennen oikeudenkäyntiä ja joista vastaaja on saanut antaa lausuman.

Mikäli asiassa esitetään korvausvaatimuksia, ne on todellakin eriteltävä. Vaatimuksen esittäjän on perusteltava mistä korvaukset ovat aiheutuneet ja esitettävä tarvittaessa kuitteja tms., joista ilmenee tarkat summat aiheutuneista kuluista (esim. lääkärikulut).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »