Voiko kauppa valita asiakkaansa? Paikallisessa kaupassa ilta kymmenen jälkeen kaikilta alle 18-vuotiailta on pääsy kielletty 24h auki olevaan Shell-huoltoasemaan. Onko tämä laissa sallittua? Perusteltua syytä tähän en ole saanut myyjiltä, vaan kysyvät heti papereita. Jos ei ole, heitetään suoraan ulos kaupasta sanomatta mitään. Alle 18-vuotiaille ei myydä ruokaa tai vesipulloa. Saako maksavan asiakkaan häätää ulos kaupasta? Ketään ei saisi yhdenvertaisuuslain mukaan syrjitä iän perusteella.

1 vastaus


Minilex

30 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi!

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa iän perusteella. Ikä-rajat eivät kuitenkaan ole laittomia, jos niille on olemassa hyväksyttävä peruste.

Rikoslain mukaan syrjintään syyllistyy se joka muun muassa elinkeinotoiminnassa ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla, tai asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan muun muassa iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän perusteella.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014) on katsottu, että elinkeinonharjoittajalla on perustuslaissa turvatun elinkeinonvapauden ja turvatun omaisuuden suojan näkökulmasta oikeus kohdistaa palvelujansa eri tavoin rajatulle henkilöpiirille liikeajatuksensa mukaisesti edellyttäen, että kohtelulla pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Esimerkiksi ravitsemistoiminnan harjoittajan on katsottu voivan asettaa liikkeeseen sisäänpääsyn edellytykseksi 24 vuoden ikärajan (HE 138/2004 vp; PeVL 49/2004 vp).

Kaupalla on oikeus valita asiakkaansa, eli kieltää asiakkaan sisäänpääsy. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sisäänpääsyn estäminen saa olla syrjivää, vaan estämiselle täytyy olla perusteltu syy. Esimerkiksi aikaisempi sopimaton käyttäytyminen voi olla perusteltu syy evätä sisäänpääsy. Jos kauppa tai huoltoasema asettaa K-18 ikärajan jonkin tietyn ajankohdan jälkeen, ja tämä perustuu esimerkiksi järjestyksenluontoisiin syihin, on tämä sallittua. Järjestyksenluontoiset syyt voivat esimerkiksi olla muiden asiakkaiden häiritseminen, ilkivalta ja sotkeminen.

Jos siis kaupalla on hyväksyttävä syy ikärajan asettamiselle, ei tämä ole syrjintää.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »