Minilex - Lakipuhelin

KKO:2014:34


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

  • Huumausainerikos
    Törkeä huumausainerikos
    rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen

Vastaajien syyksi oli luettu, että he olivat pitäneet hallussaan ja myyneet fentanyyliä sisältäviä lääkelaastareita. Fentanyyliä pidettiin erittäin vaarallisena huumausaineena. Kysymys tapauksessa oli siitä, oliko hallussa pidettyjä määriä pidettävä rikoslaissa tarkoitettuina suurina määrinä huumausainetta ja täyttivätkö teot törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta 1 vuoden ja 8 kuukauden vankeusrangaistukseen ja B:n törkeästä huumausainerikoksesta 1 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Hovioikeuden tuomion mukaan A on 15. - 28.12.2008 pitänyt hallussaan seitsemää Durogesic 100 µg/h -fentanyylilaastaria ja kahdeksaa Durogesic 50 µg/h -fentanyylilaastaria eli yhteensä noin 200 - 300 käyttöannosta. B:n on katsottu yhdessä toisen henkilön kanssa pitäneen 20. - 28.12.2008 hallussaan kolmea Durogesic 100 µg/h -laastaria ja neljää Durogesic 50 µg/h -laastaria eli yhteensä 100 - 150 käyttöannosta. Hovioikeus on katsonut A:n ja B:n olleen tietoisia siitä, että fentanyyli on erittäin vaarallinen huumausaine ja että yhdestä fentanyylilaastarista on saatavissa väärinkäytössä muutamia kymmeniä kerta-annoksia. Sekä A:n että B:n on katsottu pitäneen hallussaan suurta määrää erittäin vaarallista huumausainetta edelleenlevitys- ja myyntitarkoituksessa.

Rikoslain mukaan erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet. Fentanyylin vaikutusten  vuoksi Korkein oikeus määritteli fentanyylin erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Korkein oikeus piti myös epätodennäköisenä että A ja B eivät olisi tienneet fentanyylin olevan erittäin vaarallista. Korkein oikeus piti A:n ja B:n menettelyä erittäin vaarallisena ja katsoi heidän syyllistyneen törkeisiin huumausainerikoksiin.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.

 

Selaa lakitietoa