Minilex - Lakipuhelin

Tupakkalain uudistus


» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eduskunta hyväksyi 21.6.2016 tupakkalain kokonaisuudistuksen, jolla pannaan täytäntöön EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi. Uusi laki tulee voimaan 15.8.2016, ja huoneistoja sekä huoneistoparvekkeita ja -pihoja koskevat tupakointikieltosäännökset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Tupakkalain uudistamisen myötä taloyhtiöiden on mahdollista hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä huoneistoihin, jos savu voi kulkeutua toisen huoneiston sisä- taikka ulkotiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti. 

Tällä hetkellä tupakoinnin kieltäminen taloyhtiön huoneistoissa ja huoneistoparvekkeilla on edellyttänyt taloyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta, joka taas vastaisesti vaatii osakkaiden yksimielisyyden. Tämän lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisilla on ollut oikeus kieltää terveyshaittaa aiheuttava tupakointi. Tupakkalain uudistamisen myötä kynnys tupakoinnin kieltämiseen on madaltunut aikaisemmasta ja täten helpottanut myös taloyhtiöiden tilannetta. Uudistuksen myötä ei tupakansavun aiheuttamien terveyshaittojen osoittaminen ole tarpeen ja tupakointikiellon hakemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Tupakointikielto voidaan määrätä asuinhuoneiston sisälle vain, jos tupakansavun kulkeutumista ei voida rakenteita korjaamalla kohtuudella ehkäistä. Lisäksi taloyhtiön asukkaalle on varattava mahdollisuus omin toimenpitein ehkäistä savun kulkeutuminen.

Tupakointikieltojen hakemisesta on tulossa vielä tarkempia määräyksiä tupakkalakia täydentävällä asetuksella. Tarkkoja ohjeita on tulossa muun muassa siitä, miten asukasta kuullaan ennen kiellon hakemista ja kuinka kuulemisesta raportoidaan kunnalle. Lakiuudistuksen myötä myös yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä ei saa tupakoida, kun siellä samanaikaisesti oleskelee alle 15-vuotias henkilö. Edellä kerrottu ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa eikä myöskään tupakointi autossa ole rangaistavaa. Kokonaisuudistukseen sisältyy edelleen tiukennettuja säännöksiä koskien tupakkatuotteiden maahantuontia, kuvallisia terveysvaroituksia sekä tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kieltoa.

Lähde: edilex.fi