Minilex - Lakipuhelin

Perhevapaalta vähemmän lomaa jatkossa


» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijälle muodostui vuosilomaa koko perhevapaan ajalta hoitovapaata lukuun ottamatta aiemman lainsäädännön mukaan. Vuosilomaa kertyy nyt enintään 156 äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta uuden lain mukaan.

Uusi laki tulee sovelletuksi niihin äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Edellytyksenä on lisäksi, että lapsen hoitamista varten pidetty ensimmäinen perhevapaajakso toteutuu 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Lakimuutos vähentää sairausvakuutuslain perusteella työnantajille maksettavien vuosilomakustannusten määrää arviolta 27 miljoonalla eurolla vuodessa.