Minilex - Lakipuhelin

Lomalla sairastaminen omavastuulliseksi


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vuosilomalakia muutettiin hallituksen esityksen 145/2015 mukaisesti siten, että lomalla sairastuvalla työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Myös yksittäiset työkyvyttömyyspäivät lasketaan näihin omavastuupäiviin. Työntekijä on kuitenkin oikeutettu neljän viikon vuosilomaan, jos vuosilomaan on kertynyt vähintään 24 arkipäivää ansaintavuodelta.

Aiemmin lain mukaan työntekijä saattoi siirtää vuosilomapäiviään hyödynnettäväksi myöhemmin lomalla tapahtuneiden sairaudesta tai tapaturmasta johtuneiden työkyvyttömyyspäivien perusteella.