Minilex - Lakipuhelin

Virheen seuraamukset: Maksusta pidättyminen ja virheen oikaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheen perusteella ostajalla on oikeus kieltäytyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Vähäinen virhe ei oikeuta pidättymään koko jäljellä olevan kauppahinnan maksamisesta. Virheen oikaisu tarkoittaa virheen korjaamista, virheettömän tavaran toimittamista tai muita toimenpiteitä, joilla virhe poistetaan.

Elinkeinonharjoittajan on oikaistava virhe, jos ostaja niin vaatii. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Virheen oikaisu on tehtävä elinkeinonharjoittajan kustannuksella. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siihen on este, jota hän ei voi voittaa, tai jos virheen oikaisemisesta aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia. Huomioonotettavaksi tulee tällaisessa tapauksessa erityisesti virheen merkitys ja sopimuksenmukaisen tavaran arvo sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa. Myyjä saa ilman erillistä vaatimusta ostajalta omalla kustannuksellaan korjata virheen tai toimittaa virheettömän tavaran, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa tässä tapauksessa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Myyjä ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa