Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomus tarkoittaa sitä, että toinen sopimusosapuoli laiminlyö velvoitteensa tehdä tai olla tekemättä jotain sopimuksessa sovittua.  Sopimusta rikkonut osapuoli voi joutua vastuuseen rikkomuksestaan.  Sopimusta ja sopimusrikkomusta säätelevät lait määräytyvät sopimuksen tyypin mukaan.  Jos kyseessä on työsopimus, sovelletaan työsopimuslakia ja jos taas kyseessä on myyjän ja ostajan välinen irtaimen omaisuuden kauppasopimus, sovelletaan kauppalakia.  Sopimusrikkomuksen mahdollisista seuraamuksista säädetään joko sopimukseen sovellettavassa laissa tai itse sopimuksessa.        

Vahingonkorvaus voi tulee kyseeseen sopimusrikkomustilanteessa.  Vahingonkorvauksen avulla sopimuksen osapuoli voi saada vastapuolen sopimusrikkomuksen seurauksena aiheutetut menetykset korvatuksi.  Vahingonkorvausvastuu syntyy, kun sovittu suoritus viivästyy tai kun suorituksessa on virhe. 

Olennainen sopimusrikkomus voi oikeuttaa sopimuksen purkamiseen.  Jos sopimusosapuolen ei voida kohtuudella vaatia pysymään sopimussuhteessa vastapuolen sopimusrikkomuksen jälkeen, on kyseessä olennainen sopimusrikkomus.  Sopimuksessa pysyminen voisi esimerkiksi aiheuttaa huomattavaa tappiota toiselle osapuolelle.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa