Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus: käräjäoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä artikkelissa käsitellään kuluttajakauppaa, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimusrikkomuksia sekä niiden ratkaisemista. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan sopimusrikkomuksia voidaan viime kädessä selvitellä käräjäoikeudessa kuten muitakin riitoja.

Kuluttajakaupasta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa, myy, markkinoi tai välittää kulutushyödykkeitä kuluttajille. Kun kuluttaja esimerkiksi ostaa jonkin tuotteen elinkeinonharjoittajalta, syntyy kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille sopimus. Tällöin kuluttajalla on oikeus odottaa, että tuote on sellainen kuin on sovittu, ja että se esimerkiksi toimitetaan sovitussa ajassa. Myyjällä taas on oikeus kauppahintaan sovitussa ajassa ja oikean suuruisena.

Joskus myyjä voi toimittaa virheellisen tuotteen tai kaupan osapuolen suorituksessa on jokin muu häiriö. Lähtökohtana sopimusrikkomuksen tilanteessa on, että ostaja ilmoittaa myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa. Myyjällä nimittäin on yleensä oikeus korjata virheellinen suoritus. Myyjä taas voi periä viivästyskorkoa tai vaatia vahingonkorvausta ostajan laiminlyödessä velvollisuutensa. Useimmiten tilanteet hoituvat parhaiten elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan keskinäisellä sopimisella.

Mikäli riita sopimusrikkomuksesta ei hoidu keskinäisellä sopimisella, voidaan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Tämän jälkeen voidaan tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle, joka mahdollisesti voi antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunnalla ei ole ratkaisupakkoa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät ole sitovia tuomioita vaan suosituksia siitä, miten asia kannattaa ratkaista. Kuluttajariitalautakunnan päätökset eivät estä asian saattamista käräjäoikeuteen.

Viime kädessä riita sopimusrikkomuksesta voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä tapahtuu normaalien sääntöjen mukaan haastehakemuksella toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen riita käsitellään kokonaisuudessaan. Mahdollinen kuluttajariitalautakunnan aikaisempi ratkaisu ei periaatteessa sido tuomioistuinta millään tavalla. Kuluttajariitalautakunnan suosituksella voi kuitenkin olla merkitystä tuomioistuimen kannalle asiassa.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa